BRIS, socialutskottet, regeringen och förnekelsen

Vem tror att det blir bättre av att Barnkonventionen införs? Det är bara ännu en papperstiger som ingen kommer följa. I Sverige är det ingen i myndigheter eller rättsväsende som följer lagen ändå. Här är teori och praktik som två skilda världar. Politiker, BRIS och andra NGO:er duckar och mörklägger solidariskt både mitt fall och den konsekventa rättsrötan i barnrätt. Det sker även på internationell nivå naturligtvis. Det här är uppenbarligen en fråga om regeringars, militärers och säkerhetstjänsters smutsiga värv ända upp till FN:s säkerhetsrådsnivå. Och då är nätverken finmaskiga.

Läs mina tidigare blogginlägg och bekanta dig med alla gräsrotsorganisationer som vuxit fram istället: Lexnoxa, Barnets Bästa, Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter m fl i Sverige.

Se här några exempel på mina mail till BRIS som fullständigt ignoreras:

 

 

———- Vidarebefordrat meddelande ———-

Från: Annika Möllström <annika@coloniacommunication.se>

Datum: 8 januari 2018 00:14:27 +01:00

Ämne: Fwd: Barnen XX och BRIS ATT: Åsa Regners stab samt socialutskottet

Till: lotta.hayrynen@regeringskansliet.se, socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, sami.mashial@regeringskansliet.se, sara.roxell@regeringskansliet.se

Cc: emma.henriksson@riksdagen.se, anna-lena.sorenson@riksdagen.se, camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.se, lennart.axelsson@riksdagen.se, katarina.brannstrom@riksdagen.se, catharina.brakenhielm@riksdagen.se, per.ramhorn@riksdagen.se, amir.adan@riksdagen.se, mikael.dahlqvist@riksdagen.se, anders.w.jonsson@riksdagen.se, jan.lindholm@riksdagen.se, jenny.petersson@riksdagen.se, kristina.nilsson@riksdagen.se, carina.stahl@riksdagen.se, barbro.westerholm@riksdagen.se, karin.ragsjo@riksdagen.se, hans.hoff@riksdagen.se, yasmine.larsson@riksdagen.se

 

För kännedom.

 

 

———- Vidarebefordrat meddelande ———-

Från: Annika Möllström <annika@coloniacommunication.se>

Datum: 7 januari 2018 23:53:36 +01:00

Ämne: Barnen XX och BRIS

Till: magnus.jagerskog@bris.se, ulrika.eriksson@bris.se

 

Hej Magnus och Ulrika,

jag har fått uppgifter som tyder på att BRIS lagt sig i XX barns väl och ve och att det innebär ett grovt svek mot XX barn. Den missriktade välviljan som barnrättsorganisationer uttrycker leder ofelbart till att XX barn far illa och blir hjärntvättade av myndigheter och uppfostras av försvar och militärvänliga personer.

Vad har ni hittat på den här gången? Ni är kapabla till precis vad som helst. Tyvärr ständigt på fel sida av skalan rätt-fel, gott-ont.

Jag vet inte exakt vad som är fel på Sverige, men det är tydligt att förmågan att tänka och rätta sig efter civila lagar och regler är ytterst eftersatt. Hittills har det i mitt eget fall resulterat i fyra vändor på psykiatrisk tvångsvård med tvångsmedicinering som ett sätt att uttrycka omtanke och skydd. Ni hör själva hur bisarrt det låter. Eller? Under hösten har XX barn fått samma omtanke som oftast härstammar från Säkerhetspolisens sadistiska metoder. I höstas fick XX barn nämligen terapi via socialtjänsten som går ut på att deras mamma är allvarligt psykiskt sjuk vilket har medfört att XX är så rädda att de inte har någon som helst kontakt med mig och faller i gråt om jag visar mig.

När tre personer är hotade så ger man alla tre skydd.

Man inleder inte förhandlingar med terrorister.

Man inleder inte förhandlingar om människohandel.

Jag förstår att det här är sensationella nyheter för svenska politiker och barnrättsorganisationer. Verkligheten tyder ju på att motsatsen är fullt normal. Business as usual i NATO:s spår.

Man utsätter inte barn för hjärntvätt. Det finns dessutom oerhört starka tecken på att XX XX barn är utsatta för tankestyrning och tankekontroll. Men det är ingen som tycks bry sig om det.

Om BRIS inte kan respektera de grundläggande rättigheterna som barn har till ett familjeliv – det är lag enligt Europakonventionen, tänka sig!  – så föreslår jag att BRIS håller sig utanför diskussionerna XX.

Tack för vänligheten. Och kom ihåg att felaktiga beslut faktiskt går att riva upp. Eftertankens kranka blekhet skaldade även klassiska författare om, så det ska gå utmärkt att tillämpa det även idag 2018 när vi har en mycket högt utvecklad demokrati och syn på både barns rättigheter och mänskliga rättigheter.

Eller?

Jag passar även på att tipsa om min senaste artikel som tillkom efter Back-Heberlein ärendet där politiker än en gång visar att de inte klarar av att hantera yttrandefrihet. Heller.

http://www.coloniacommunication.se/sv/politiker-kallar-avvikande-uppfattningar-for-psykisk-sjukdom/

Bakgrunden till mitt fall som är så oerhört känslig att allt måste klassas som psykisk sjukdom (?) tills någon ryckte in och stoppade det i somras är här:

The Betrayal:

http://www.coloniacommunication.se/sv/the-betrayal-sweden-eu-and-the-un/

 

God fortsättning, förresten.

 

Kind regards

Annika Möllström

Strategic Communication/Senior konsult kommunikation B2B

Colonia Communication

Web: www.coloniacommunication.se
www.coloniacommunication.se/en

Whatsapp and Cell: +46-(0)721-769 329

E-mail: annika@coloniacommunication.se

LinkedIn: Annika Möllström

Twitter: @ColoniaComm

Instagram: @coloniacommunication

Personal Twitter: @AnnikaMöllström

 

We Care! Pro Bono work for children’s rights, human right’s, rule of law.

(Kompletterar inom kort med maildumpar som visar att mail har skickats till samtliga barnrättsorganisationer i Sverige ex BRIS, Rädda Barnen, UNICEF, Barnombudsmannen i över ett års tid. I början studsade alla mail till UNICEF New York. Däremot fungerade kommunikationen med Geneve-kontoret och Sverige vilket inte är så konstigt eftersom de tydligen går dessa uniformsyrkens ärenden oavkortat… Nu på senare tid studsar alla mail till Rädda Barnen…)

 

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *