”Barn utnyttjas. Det sker främst i länder som har ett kors i flaggan”

I fyra års tid har ni fått höra brottstycken av min historia. Alla påstår att det är ett ”enskilt fall”. Därför är det inte heller någon som ingriper. Alla backar. Och samtidigt skrattar man glatt åt #Grotesco. ”Tänk, som folk beter sig!”

Ja, tänk. Tänk efter så kanske skrattet fastnar i halsen. Se dig i spegeln.

Att jag och mina barn utnyttjas är inte ett enskilt fall. Att barnen nu isoleras från mig så att jag blir ensam (1) är inte en slump, utan precis som allt annat som hänt så är det välplanerat och kalkylerat sedan lång tid tillbaka. Redan förra sommaren fick jag höra att det här skulle ske. Av USA och Sverige.

”Du kan inte förändra världen”

I juli i år berättar jag för min pappa att jag sätter igång en vårdnadstvist eftersom jag inte får träffa barnen och ingen bland familj eller vänner hjälper mig att återfå kontakten med mina barn. Min far är under påverkan och säger: ”Varför sätter du igång en vårdnadstvist? Det är väl  ingen idé. Du kommer ju ändå inte få tillbaka barnen. Du kan inte förändra världen.”

Det är för övrigt det sämsta man kan säga till mig. För den här helt sanna anekdoten illustrerar min inställning ganska väl:

IMG_5963
Barn ska inte leka med huggormar. #Grotesco. Och som en liten bonus är det värt att notera att en grupp inom svenska Staybehind kallas Arla Gryning.

Under hösten 2017 pratar jag med vänner till familjen som med åren blivit politiskt intresserade. De säger ”Barnen kommer tillbaka. Om några år. Och du får kanske träffa dem i jul.”

Jag pratar med personer i internationella sammanhang under hösten och berättar att jag har en muntlig förhandling i en vårdnadstvist för att besluta om umgänge. ”Åh, som mor till mor kan jag säga dig att du kommer INTE få träffa dina barn! Det kommer inte att ske på den förhandlingen. Dina barn kommer tillbaka. Om några år.”

Det här är knappast en slump. Det här är knappast ett rättssamhälle. Det här är en plan.

Människohandel och grova brott genomförs

Och förstår ni att ingen omkring mig hjälper? Förstår ni att jag och barnen är inringade av personer som på olika sätt fullföljer människohandel, hjärntvätt och grova brott? Och de tycker det är acceptabelt.

De skrattar åt #Grotesco. Och de tänker: ”Tänk, så folk kan bete sig! Så svagt. Så känslokallt.” Och så ser de sig i spegeln.

Mina barn är sålda. Jag är såld. Av ett smygfascistiskt USA och EU till arbete inom militära och säkerhetstjänstens smutsiga och tysta nätverk. Tycker du att det låter osannolikt? Låt mig då berätta vad som sker i Bryssel.

Militär lag. BMW.
En timme efter att Annika publicerar ett pressmeddelande och begär hjälp så kör den här BMW:n upp mitt framför henne. Det är svårt att undvika texten på registreringsskylten: ”LAW”.
Law. Loi. Barnrätt.
Det franska ordet för ”lag” är ”LOI”. Det har även förekommit på svenska registreringsskyltar. Bilden togs för ca 2 år sedan, på en resa i Europa.

 

Mailkonversation med Röda Korset 2014 gällande mig och barnen. Fullständigt opålitliga - om någon kan folkrätt i konflikter så är det de. De hänvisar till Civil Right Defenders. Hur tänker de? De besitter varken resurser eller kompetens. Dessutom tar de inte enskilda fall. Jag har försökt få hjälp där många gånger.
Mailkonversation med Röda Korset 2014 gällande mig och barnen. Jag har fått veta att det är en särskild ”juridik” som tillämpas i mitt och min familjs fall. Vad är det för lag som tillåter alla dessa grova övergrepp? Och om någon kan folkrätt i konflikter så är det Röda Korset. Men de och FN tycks fullständigt överkörda av militärens och säkerhetstjänsternas intressen.

 

Att försöka polisanmäla trafficking och övergrepp på barn är meningslöst om det är försvar och säkerhetstjänster som är förövare. Då läggs utredningen ner eftersom det klassas som "brott utanför allmänt åtal." Vi får väl crowdfunda en utredning.
Att försöka polisanmäla trafficking och övergrepp på barn är meningslöst om det är försvar och säkerhetstjänster som är förövare. Då läggs utredningen ner eftersom det klassas som ”brott utanför allmänt åtal.” Vi får väl crowdfunda en utredning.

 

EU:s försvars- och säkerhetspolitik

Under hösten åkte jag till Bryssel och besökte en debatt för försvars- och säkerhetsfrågor mellan EU-NATO. (Det var djärvt att tankesmedjan att acceptera min anmälan. Här hemma har säkerhetspolisen stoppat mig från att delta och ställa frågor. Det är så de ”försvarar demokrati och yttrandefrihet”.)

I entrén sluter två män upp precis bakom mig och börjar citera ett samtal som jag har haft under ett läkarbesök tidigare  – jag besökte en psykiatriker för att få ett friskintyg. Männen flinar och ställer sig precis framför mig så att jag ska se ena mannens ryggsäck  med märket ”Snow” precis i ögonhöjd för mig. Vet ni vad det innebär?

Det här är propra, välartade personer.

De avlyssnade mitt läkarbesök för att skaffa information. Det här är manschettfascister som du inte ser. De är de som utnyttjar barn som mina.

Gladio och barnsoldater är en het potatis

Under debatten ställde jag frågor om NATO:s Gladio-verksamhet och barnsoldaterna. Nu utbryter en mycket stressad situation i panelen. Folk blir högröda och mina frågor bollas som en het potatis. Amerikanen från NATO blir vansinnigt stressad av frågan om Gladio. Gällande barnsoldaterna tittar han på sin EU-kollega och säger:” Gällande utnyttjandet av barn så får du svara på det.” EU-representanten för försvarsfrågor är nu pionröd och kryper i sin stol. Och dementerar. Trovärdigheten är inte enorm.

Svenska familjeadvokater säger: ”Ja, det är något som pågår. Barn omhändertas och splittras från familjer. Man kan säga att det förekommer i alla länder som har ett kors i flaggan.”

Såvitt jag vet har alla nordiska länder ett kors i flaggan. Sist jag tittade efter så var det så. Och jag vet att Europadomstolen har gett både Sverige och Norge rejäl bakläxa i en rad fall som gäller barnrätt och familjerätt. Men det verkar vara utbrett även i fler länder.

Barnrätt petition Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter
Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter lade 2016 fram en petition för att EU ska granska Sveriges brister inom barnrätt.

Jadå, tankekontroll existerar sedan Palmes dagar. Men du vet inte om det.

De här nätverken använder militär teknik för att kontrollera och styra människor. De använder tankeläsning och tankekontroll. Det finns en dump här från en bok av Gunnar Wall som tar upp det. Tekniken var känd redan för 30 år sedan. Men det mörkläggs så klart. Man använder också droger och utsätter människor för militära experiment. Jag har varit med om allt.

Tankekontroll, tankestyrning, tankeläsning. NATO EU försvars- och säkerhetspolitik.
Utdrag ur Gunnar Walls bok ”Konspiration Olof Palme. Mordet, politikern och hans tysta fiender”. Dåvarande ÖB noterar att Palme kan vara utsatt för tankekontroll. Boken nämner för övrigt Staybehind.

Ni tycker att det går bra att man gör så här mot både mig, mina barn och andras barn. Ni skrattar åt #Grotesco. Ni tänker: ”Tänk, som folk beter sig! Så känslokallt.” Och ni ser er i spegeln.

Ingen ingriper. Så snart myndiga personer med auktoritet kliver fram och lämnar sin version så tror ni på den.

Tillit kan också vara definitionen på dumhet.

Jag undrar hur Förintelsen började.

Man uppfinner hot för att genomdriva en agenda

Att det här har varit planerat har väl framgått. För att genomföra sin agenda uppfinner man hot och anlitar organiserad brottslighet och terrorister. Det är fascistiska militärer och säkerhetstjänster i EU men även USA som agerar på det här sättet. USA använder all sin makt för att blockera mig. Det här får inte komma ut. Och man gör det här till ett politiskt spel. Fattar ni? För det gör nämligen varken regering, riksdag eller någon annan.

CIA MI6 #SaveMyDaugther #SaveMySon
CIA och MI6 etablerade NATO:s hemliga nätverk.

En kollektiv tillitspsykos har utbrutit

Hjälp mina barn. Pappan är fullständigt kontrollerad och desinformerad. Det är så man gör. Man isolerar människor för att göra dem lättare att kontrollera. Och hjälp alla andra barn.

#Grotesco #svpol #säkpol #föpol #eupol #uspol #SaveMyDaughter #SaveMySon

 

Läs mer om rättsrötan för barnrätt och familjerätt i Sverige. För det är helt värdelöst att försöka be BRIS, Barnombudsmannen, Rädda Barnen, UNICEF, Amnesty, Human Rights Watch, Röda Korset, Civil Rights Defenders, Brottsofferjouren, Kvinnojourerna eller någon annan NGO om hjälp:

Rättsröta inom barnrätt . Lexnoxa.
Webbplatsen www.lexnoxa.com drivs av en eldsjäl. Här finns många exempel på rättsrötan.

 

Nordiska Kommitten För Mänskliga Rättigheter. Barnrätt.
Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter är etablerade advokater med många rättsfall som visar på allvarliga brister i rättssamhället när det gäller barns rättigheter. Systemfel blir tydliga.
www.nkmr.org

 

Barnets Bästa socialtjänstens rättsosäkerhet. #SaveMyDaughter #SaveMySon
Den ideella föreningen Barnets Bästa tydliggör socialtjänstens rättsosäkerhet. www.barnetsbasta.org

 

HjärtaModStyrka. Barnrätt.
Organisationen HjärtaModStyrka har länge arbetat med rättsfall inom barnrätt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *