Guerilla Knitting, Radical Stitching och Yarn Bombing återupprättar solidaritet och mänskliga rättigheter

För att bemöta de mörka krafter som eroderar demokrati, mänskliga rättigheter och barns rättigheter har projektet Craft the City tagit form på Kunsthalle Wiens tankesmedja Denkfabrik. Craft the City har i Sverige översatts till hashtaggen #syförlivet. Med ett fredligt budskap är avsikten att föra ett levande samtal om hur samhället kan återupprätta värden som solidaritet, mångfald, mänskliga rättigheter – och barns rättigheter.

Idag bevittnar vi spänningar i omvärlden som gradvis trissas upp. Det är ett sluttande plan och åtgärder som var fullständigt otänkbara för bara fyra år sedan är idag fullt möjliga.

Investeringar i militär teknik och försvar ökar på alla håll. I vår del av världen har vi fått Aurora17, Zapad, starka politiska krafter och europeiska länder som går hårt åt sin egen befolkning under olika förevändningar – hot om terrorism, hot om utbrytare och hot om massinvandring.

Vi har fått ökade mörkläggningar och fler fasader, dvs ord som helt saknar handling. De vackraste fasaderna rymmer ibland de mörkaste hemligheterna. Det är inte längre så lätt att veta vem som går att lita på.

Tonläget har hårdnat.

Kunsthalle Wiens utställning "Solidaritet. Konflikt. How to live together" har ett starkt samhällsengagemang som omfattar Europa men också andra delar av världen. Sommar och höst 2017.
Kunsthalle Wiens utställning ”Solidaritet. Konflikt. How to live together” har ett starkt samhällsengagemang som omfattar Europa men också andra delar av världen. Sommar och höst 2017.

Kulturen tar temperaturen med högaktuella utställningar

Kulturlivet brukar tidigt känna av temperaturen i omvärlden och samhällsklimatet. Konstnärer och högkänsliga personer är uppmärksamma på trender och tendenser. När myndigheter uppmanar människor att ”sova” för att låta dem arbeta i lugn och ro utan att bli störda av välgrundade protester om mänskliga rättigheter och barns rättigheter så svarade till exempel Bonniers Konsthall med utställningen ”Insomnia”.

– Ett annat exempel är Kunsthalle Wien som tillsammans med sin tankesmedja Denkfabrik och Community College etablerade projektet Craft the City som har fått ett eget manifest – ”A Craftivists Manifesto”, berättar Annika Möllström.

I tio punkter redogör Craftivist Collective för den fredliga vägen till demokrati och rättsstat utan repression. I Kunsthalle Wiens utställning ”How To Live Together – Solidarity, Power, Konflikt” problematiseras det europeiska samhällsklimatet och även militärens och maktkoncentrationens roll och inflytande. Man anar säkerhetstjänsterna bakom gestaltningarna.

Annika Möllström fortsätter:

– I somras arrangerade Moderna Museet i Stockholm ”A Night Of Philosophy” med en seminarieserie om bland annat biohacking och etiska frågeställningar om vad som är moraliskt försvarbart när människor förbättrar sig själva. Och frågan är högaktuell när det visar sig att människor använder avancerad teknik för att förändra andra – utan samtycke.

När psykologer och psykiatriker leker polis

Kultur är också soft power som kan användas målmedvetet för att påverka människor. Militär teknik med mind control kan poetiskt beskrivas som att människor delar samma dröm. I själva verket rör sig om budskap som uppsåtligen projiceras rakt in i människors medvetande. En teknik som finns och används idag.

– Se den vackra ungerska filmen ”Om själ och kropp” och gör en egen fri tolkning. Filmen är rik på symboler och poänger. Här sköter t ex psykologer utredningsarbetet istället för polisen eftersom polisen av någon orsak inte ville eller fick utreda. Resultatet blir därefter. Det här är bara ett av filmens mer dokumentära inslag, konstaterar Annika Möllström torrt eftersom hon har egen erfarenhet.

Tankekontroll, tankestyrning, tankeläsning. NATO EU försvars- och säkerhetspolitik.
Utdrag ur Gunnar Walls bok ”Konspiration Olof Palme. Mordet, politikern och hans tysta fiender”. Dåvarande ÖB noterar att Palme kan vara utsatt för tankekontroll. Boken nämner för övrigt Staybehind.

Efterfrågan på reformer ökar

Den växande insikten om hur det faktiskt är ställt i Europa som grundades med fredliga avsikter, öppenhet och med Europakonventionen som tryggt ankare börjar läcka ut. Efterfrågan på reformer ökar. Människor märker att nazisterna inte bara går på våra gator.

I själva verket är det att flytta fokus från det faktum att de mörka krafterna också finns i våra myndigheter och företag och kanske inte alltid bär den förväntade partifärgen. Mörkläggningarna gör det svårt att urskilja sanningen. Det är vad som har hänt medan människor har sovit.

Människor kommunicerar med koder

Medan människor har sovit har svenskar på fyra år fått lära sig ett helt nytt kodat språk.

– Begrepp som Antifa och symboler som laktosfri mjölk, rådjursjakt, vegetarianer kontra köttätare, snömetaforen, färgkoder, svamp, potatis/chips, fotboll, militära lagar med mänskliga skattesystem och ekonomer som driver in skulder in natura, barnbrudar, den diskutabla kvaliteten på kaffe, odrickbart vatten och den judiska kopplingen till siffran 7 har spridit sig till allt fler.

Att kommunicera i koder innebär samtidigt att ingen information ges i klartext och att ingen heller kan hållas ansvarig. Folk gissar ofta. De förstår inte vad de medverkar till.

Militär lag. BMW.
En timme efter att Annika publicerar ett pressmeddelande och begär hjälp så kör den här BMW:n upp mitt framför henne. Det är svårt att undvika texten på registreringsskylten: ”LAW”.

 

Law. Loi. Barnrätt.
Det franska ordet för ”lag” är ”LOI”. Det har även förekommit på svenska registreringsskyltar. Bilden togs för ca 2 år sedan, på en resa i Europa.
De militära lagarna har egna skattesystem där människor förväntas betala in natura, helst med barnen som insats eftersom de ska skolas in i nätverken. Här är en revisor som ska se till att den mänskliga "bokföringen" sköts.
De militära lagarna har egna skattesystem där människor förväntas betala in natura, helst med barnen som insats eftersom de ska skolas in i nätverken. Här är en ”revisor” som ska se till att den mänskliga ”bokföringen” sköts.

Människor och protester tystas mer eller mindre brutalt

Medan människor har sovit tystas röster. Sociala medier blockerar användare och information blir svårare att hitta på nätet.

Medan människor har sovit har affärsnätverk infiltrerats för att kunna driva andra agendor än att enbart göra affärer. Även andra sammanhang infiltreras regelmässigt – några vill bevaka aktivister och det faktum att några är där lockar till sig fler infiltratörer. Vanliga besökare hindras från att komma eftersom aktivisterna inte får bli fler. Till slut är det bara infiltratörer i det som en gång var aktivistgrupper.

Och medan människor har sovit har oskyldiga människor och barn på ett hänsynslöst sätt utnyttjats som avskräckande exempel eller lockbete på alla övergrepp som pågår i skymundan, istället för att få skydd. Den sedelärande läxan är att allt har en agenda. Och det är mediernas roll att avslöja dem, inte följa dem.

Yttrandefrihet. Instagram.
Ytterligare ett exempel på blockerade inlägg på Instagram.

Fredligt men bestämt motstånd

– Det är en upprustning på alla plan i samhället som vi bevittnar. Tonläget och samhällsklimatet har hårdnat, och de självständiga kulturarbetarna vill få oss att hitta en gemensam värdegrund – bortom manipulationer, repression och fasader, säger Annika Möllström.

Och det är här som konsthantverk och handarbete blir en plattform för stillsam aktivism med Guerilla Knitting, Radical Stitching och Yarn Bombing. Craft the City eller #syförlivet. Fredligt men bestämt och tydligt motstånd. Istället för att sova.

Kunsthalle Wien. Denkfabrik. #SaveMyDaughter #SaveMySon
Kunsthalle Wien samarbetar med tankesmedjan Denkfabrik. För att möta utmaningarna med ett hårdnande samhällsklimat och repression har man tagit fram ett Craftivists Manifesto. Här i Sverige har Union to Union översatt det till #syförlivet.

Demokrati eller repression, det är frågan

Kunsthalle Wien har också ett gräsrotsprogram för att återuppväcka intresset för demokrati och mänskliga rättigheter. Man tar en titt i backspegeln för att lära av sin historia och hur den presenteras.

Det är svårt att reflektera över en historia när den hela tiden mörkläggs, eller hur? Och då upprepar sig historien tyvärr. Och det besvärliga är att det sker skiften på spelplanen. De som kommer utifrån, saknar överbyggnaden och belastningen av historiskt fattade beslut och vill förändra ser inte alltid ut som förväntat.

– Nyckelord är ”ansvar” och ”maktmissbruk”. Människor som befrias från kunskap får svårt att vara delaktiga. Det ökar avståndet mellan etablissemang och människor. Det är en väldigt relevant grogrund för bristande tillit och spänningar. För varför ska vi lita på den som mörklägger och missbrukar sin makt? Folk känner sig lurade.

Craft the city. #syforlivet #SaveMyDaughter #SaveMySon
Kunsthalle Wien och tankesmedjan Denkfabriks seminarieprogram.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *