Konst är numera nyhetskälla

När en tyst konflikt lanserades efter trettiotals år av planering så ingick censurerade medier – som vanligt. Istället är konst och kultur arena för berättande och analys. Medier varken vill, kan eller får göra omvärldsanalysen. Därför är du grundlurad av både politiker och nyhetsförmedlare. Istället är konstutställningar, teater, opera och dans platsen där du får förståelse och en kontext för både dåtid och nutid. I bästa fall är den självständig, i sämsta fall arrangerad.

Konst och kultur är bärare av ett samhälle och det kollektiva minnet. Det är också soft power, dvs en stark påverkanskraft vid sidan av hårda metoder som militär makt.

Därför har makthavare i alla tider som vill ta kontrollen över människor, också tagit kontrollen över konst och kultur. Det har ofta lett till att man har förtryckt, tystat och landsförvisat de självständiga konstnärerna och kulturarbetarna. De följsamma har stannat kvar.

Med det sagt, så är det en aha-upplevelse att blicka in i konstens värld. Gör det.

 

4B5B52E2-F9B3-4612-BFC1-DE36C130D72F
Moderna Museet 2017-2018. Temat med Illusioner och världen som en global spelplan har flera adresserat.

 

När media inte klarar av sitt jobb, används konst och kultur

Det är ingen slump att den svenska regeringen – Kulturdepartmentet som ironiskt nog också har ansvar för demokrati och press – bestämde sig att erbjuda fritt inträde till museer år 2016. Det är definitivt ingen slump att svensk polis fick i uppdrag att utreda krigsbrott – i Syrienkonflikten – redan 2014. Samma år som Jan Eliasson var inbjuden gäst till nationaldagsfirandet på Skansen och uttryckte att Sverige må ha haft fred i 200 år men att vi inte kunde räkna med att det skulle fortsätta så.

Ingen lyssnade då, och vittnen blev grovt misshandlade och inlåsta på psykiatrisk tvångsvård i ”demokratin” Sverige samtidigt som barnen togs och misshandlades av manipulerade myndigheter och rebeller – Gladionätverk och motståndsrörelser.

Är då det tysta kriget ett hot eller upptakten till en befrielse? Meningarna går isär.

 

Serietidningsfrämjandet tecknar en fin historia av serien Spirou. Imponerande, och nu förvaltas arvet av United Nations Human Rights Council som på holländskt initiativ har börjat använda Spirou för att sprida budskapet om mänskliga rättigheter #StandUp4HumanRights. Geneve får läsa noggrant.
Serietidningsfrämjandet tecknar ett fint porträtt av serien Spirou. Imponerande, och nu förvaltas arvet av United Nations Human Rights Council som på holländskt initiativ har börjat använda Spirou för att sprida budskapet om mänskliga rättigheter #StandUp4HumanRights. FN i Geneve, New York och Wien får läsa noggrant.

 

Polarisering underblåses och leder till fascistoida tendenser i flera läger

Det som aviserades men som få förstod var att det fanns starka krafter som sökte förändring. I vanlig ordning drar krafterna åt olika håll beroende på agenda och mål. Det har väl inte undgått någon att dessa konflikthärdar förekommer: GAL-TAN, globalister – nationalister, populister-socialister och populister-liberaler. Som vanligt överlappar grupperingarna varann. Polariseringen skapar fascistoida tendenser hos de flesta och säkerställer konflikt. Nya oheliga allianser byter ut de gamla.

Vem är pålitlig? Var ska människor hämta sin information? Konstens och kulturens arena är en plats för fördjupning, reflektion och perspektiv. Men också för påverkan för den som inte är uppmärksam.

 

Tisdagsklubben dök upp i samband med andra världskriget som intellektuellt forum mot nazismen. Idag finns Tisdagsklubbar på Moderna Museet och Sätra Brunn.
Tisdagsklubben dök upp i samband med andra världskriget som intellektuellt forum mot nazismen. Idag finns Tisdagsklubbar på Moderna Museet och Sätra Brunn.

Tisdagsklubbar användes redan för många år sedan som forum för motstånd och alternativ information. Serietidningar också. Då som nu. Men få förstår det.

För enkelhetens skull kan vi skilja på reformister och bevarare. För de finns i alla läger.

 

 

Kunsthalle Wiens utställning "Solidaritet. Konflikt. How to live together" har ett starkt samhällsengagemang som omfattar Europa men också andra delar av världen. Sommar och höst 2017.
Kunsthalle Wiens utställning ”Solidaritet. Konflikt. How to live together” har ett starkt samhällsengagemang som omfattar Europa men också andra delar av världen. Sommar och höst 2017. Staden Wien som var ett kulturellt centrum före WWII håller också mängder med nycklar till den samhällsutveckling vi ser idag i Sverige, EU, USA men också andra delar av världen. Återkommer till det i ett annat inlägg.

 

Kunsthalle Vienna visade också flera verk av den New York- baserade konstnären Tina Barney och hennes serie ”The Europeans”. Den dolda makteliten framträder, och här ser vi The Horsetrainer, Three Brothers, The Doll och många fler figurer som faktiskt påminner om moderna, konstruerade arketyper. Dold makt kan inte ställas till svars. Det är värt att beakta.
Kunsthalle Vienna visade också flera verk av den New York- baserade konstnären Tina Barney och hennes serie ”The Europeans”. Den dolda makteliten framträder, och här ser vi The Horsetrainer, Three Brothers, The Doll och många fler figurer som faktiskt påminner om moderna, konstruerade arketyper. Dold makt är svår att ställa till svars. Det är värt att beakta. Läs gärna en kort recension på The Europeans här: http://fristartmuseum.org/calendar/detail/tina-barney-the-europeans

 

Här är fler teman från Tina Barney. För den som är bekant med internationell försvars- och säkerhetspolitik finns det många aha-upplevelser, t ex i the China Story. Tina Barney är generös med bildpubliceringen på sin hemsida. Passa på att njut, betrakta och reflektera. Min personliga slutsats är att den internationella domstolen i Haag behöver utökas rejält.
Här är fler teman från Tina Barney. För den som är bekant med internationell försvars- och säkerhetspolitik finns det många aha-upplevelser, t ex i China Visit. Tina Barney är generös med bildpubliceringen på sin hemsida www.tinabarney.com.. Passa på att njut, betrakta och reflektera. Min personliga slutsats är att den internationella domstolen i Haag behöver utökas rejält.

 

Reformister och bevarare

För ”reformister” har konst och kultur en särskilt viktig roll. De som är självständiga vill bidra med sin kunskap om historien och nutiden.

Flera reformisterna kräver ett nytt finansiellt system, återvinning/cirkulär ekonomi, nedläggning av NATO, nedläggning av EU, uppvärdering av urfolk och deras kunskaper o rättigheter, reform av vårdsektorn med uppvärdering av alternativmedicin, nedläggning av psykiatrin som missbrukas grovt, nedläggning av monarkin, nedläggning av socialism, ibland nedläggning av liberalism, och många uppvärderar familjen ibland på bekostnad av kvinnors rättigheter. Andra driver enbart kvinnors rättigheter. (Ingen driver däremot barns rättigheter. Inte heller den havererade rättsstaten i proportion till problemet. Alla grupperingar visar sig nämligen förespråka tvångsrekrytering.)

Våra matvanor ska reformeras till vegetariskt och en del vill få oss att byta ut kaffet mot te.

Kyrkan/religionen ska reformeras, helst genom att lägga ner exvis katolska kyrkan, rensa upp alla pedofilskandaler och åtala sittande påve för brott mot mänskliga rättigheter i CIA:s Operation Condor i Latinamerika. Och som ni vet vill somliga trakassera ihjäl kristna medan åter andra vänder sig mot muslimer eller judar/sionister.

Det här är ett exempel på hur ett nytt paradigmskiftet aviseras av en grupp reformister. Utveckling och lärande förespråkas av många. Metoder och mål varierar däremot enormt.
Det här är ett exempel på hur ett nytt paradigmskiftet aviseras av en grupp reformister. Utveckling och lärande förespråkas av många. Metoder och mål varierar däremot enormt. Boken är utgiven på DSM, där repertoaren är väldigt varierad och som har flera reformister som målgrupp. Liksom hovnarren viskade både skämt och obekväma sanningar, är rådet att sovra ytterst noga i DSM:s innehåll.

 

Nyandligheten och ett diffust andligt kollektivt uppvaknande aviseras istället av en gren reformister som har en fast ödestro och uppfattningen att de som nu drabbas av brott i själva verket drabbas av sin karma från tidigare liv. (För dem är således lagbok och fungerande rättsväsende tydligen helt onödigt eftersom brotten är ödesbestämda och offren får betalt för gammal ost i tidigare liv – fråga ett av deras orakel som kallar sig Martinus. Applåderna från rättsväsendet med domstolar och myndigheter hörs lång väg, de svär numera sin trohet till en kristall istället för till Fru Justitia.)

Det massiva övervakningssamhället inom IT/telefoni/sociala medier/kartläggning av individer ska reformeras och Snowden kallar sig numera för reformist i en intervju i The Guardian.

Östasiatiska museet berättar om paporets underbara historia. Och dess framtid. Snowden föredrar säkert papper i många fall men av andra skäl än de estetiska. Möjligen är det en fråga om tillit, som i fallet med kort vs sedlar.
Östasiatiska museet berättar om paporets underbara historia. Och dess framtid. Snowden föredrar säkert papper i många fall men av andra skäl än de estetiska. Möjligen är det en fråga om tillit, som i fallet med kort vs sedlar.

Mindcontrol med tankeläsning och tankekontroll vill dock ingen protestera mot eftersom tekniken används av alla och ingen vill avslöja det. Precis som med tvångsrekryteringen. Fråga FN och deras säkerhetsråd, ytterst är detta sanktionerat högst upp.

 

Expressen, recension av Grotescos serie om de sju mästerverken, 2017.
Expressen, recension av Grotescos serie om de sju mästerverken, 2017.

 

Mindcontrol beskrivs bra i populärkultur – se SvT:s satir Grotesco där personer sitter ett våningsplan under sin puppet och ger instruktioner. Det förekommer i flera avsnitt. Men få förstår metaforen.

 

Reformera journalistiken och nyhetsförmedlingen

Nyhetsförmedlingen ska också reformeras eftersom MSM så tydligt visar sig vara värdelösa och hopplöst partiska för bevarare inte minst i pågående tysta konflikt, vilket orsakar tragedier för oräkneliga offer som inte fattar vad som pågår. Allt ska nämligen tystas ner. Och en hel värld låter det ske.

Det är ett svek mot människor, det värsta svek regeringar, FN och nyhetsförmedlare kan begå mot människor.

 

”Lägg ner FN”

Givetvis ska också FN helst läggas ner helt. För att åstadkomma dessa reformer måste människor göras uppmärksamma på alla fel och brister. De fel och brister som redan finns, räcker inte. Så rader av fruktansvärda övergrepp på vuxna och barn i framförallt Sverige men även andra länder iscensätts med hjälp av korruption, hot, lögner och smicker. Man vill skriva om historien för det är så mycket som har dolts för folket, så folket har inte en aning om vad som är sant, vad som är okunskap och vad som är en ren lögn eller dimridå.

Reformister i gemen är synnerligen förtjusta i fjärilen som metafor. Den gestaltar en utvecklingsprocess som reformisterna gillar.

Somliga reformister håller till på GAL-kanten medan det andra gänget håller till på TAN-fronten. Metoderna är oanständiga på bägge håll eftersom det finns puppetmasters som drar i tåtarna, polariserar och vill ha konfrontation medelst korruption, konflikt och tyst krig som är upptakten till ett öppet krig eller intervention – när det väl är för sent.

När väl FN och andra samhällsinstitutioner lagts ner är frågan – vad får vi istället? Och vem tjänar på det? Vem håller i trådarna? Den kunskapen finner du som sagt utspridd på konst- och kulturscenen.

 

Krig har aviserats sedan 2014, men du har inte lyssnat

Gunnar Hökmark gjorde nyss ett debattinlägg på detta tema som Expressen publicerade på grundval av FOI:s rapport som dock i vanlig ordning är enögd och reflekterar ett bevarande-perspektiv med en enda tänkbar så kallade fiende och fullständigt bortser från vad som redan pågår i Sverige med grova myndighetsmissbruk, censurerade och partiska medier, grova övergrepp på både barn och vuxna, inlåsning av offer och vittnen på psykiatrisk tvångsvård, nya allianser som skapas i protest mot de befintliga och det faktum att världen faktiskt styrs uppifrån av dolda nätverk som varken FN, EU, FOI, regeringen eller riksdagen vill kännas vid. Att media, myndigheter och mycket annat idag är ”weaponized” innebär att det tysta kriget som är en upptakt till nästa fas använder andra vapen. Minns också MSB:s nyvaknade broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”.

Expressens sedvanliga, enögda propaganda

Gunnar Hökmarks svar på enögda FOI-rapporten

Tyvärr hjälper inte MSB:s skyddsrum mot mindcontrol eller skogsbränder, gängmord, våldtäkter och trafikolyckor. Och det finns en gräns för tillit till MSM och myndigheter som snabbt övergår till dumhet. Den gränsen överskreds för länge sen.

 

Makalöst sammanträffande! Vänersborgs museum och President Putin delar samma intresse för svenske Kung Oscar II. Det är lättare och mer tillgängligt att ställa frågan till Vänersborg - vad är det vi borde veta om Oscar II? Geopolitik är att se världen som en global spelplan, precis som Moderna Museet visade med Öjvind Fahlströms utställning. Kung Oscar II var kung över både Sverige och Norge fram tills unionsupplösningen.
Makalöst sammanträffande! Vänersborgs museum och President Putin delar samma intresse för svenske Kung Oscar II. Det är lättare och mer tillgängligt att ställa frågan till Vänersborg – vad är det vi borde veta om Oscar II? Geopolitik är att se världen som en global spelplan, precis som Moderna Museet visade med Öjvind Fahlströms utställning. Kung Oscar II var kung över både Sverige och Norge fram tills unionsupplösningen.

 

Varför har gränsen mellan tillit och dumhet överskridits?

Det beror på många års tystnad, och de senaste fem årens grova övergrepp och skändningar av svenska medborgare på uppdrag av Bilderberg-gruppen, FN och FN:s säkerhetsråd, UN Human Rights Council i Geneve (som USA nyligen drog sig ur i välgrundad protest) EU (där Ryssland dragit bort finansieringen av Europarådet då ryssars rättigheter inte längre respekterades) och Sverige som i vanlig ordning och fullständigt brist på integritet springer i andras ledband och medverkar till fruktansvärda övergrepp och total mörkläggning.

Att svenska barn dessutom far gräsligt illa talar man tyst om och den som försöker göra sin röst hörd tystas snabbt. Det finns många exempel på det.

För ett par månader sedan yttrade Claude Juncker begreppet ”Sleeping Beauty” på Twitter bl a i samband med att planen på EU Defence Union aktiverades. Konceptet med Sleeping Beauties dvs sovande Törnrosa är också mycket populärt på de svenska scenerna. Är det möjligen ett sovande folk som uppmuntras till att fortsätta sova och tyst titta på när lag och rätt, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, statsskick och samhällsstrukturer förändras i politikers händer?

 

30CD434F-0448-4763-AD55-BCEEC306C09D
Kungliga Operan och Dansmuseet i Stockholm 2018. Fascinationen för ett sovande folk är utbredd – det var ju inte bara Törnrosa själv som förbannades till oändligt lång sömn. Idag påstår myndigheter också att väntan är som ett ”maratonlopp”. Det lär vara amerikanska Pentagons modell. Problemet är att många offer för rättsrötan i Sverige och andra länder aldrig förväntas nå målsnöret under sin livstid. Maratonlöparna sover inte – de plågas av att alla omkring sover och låter det ske.

 

 

Ändamålet helgar medlen. Aj.

Reformer är uppenbarligen nödvändiga, men med vilka metoder? Idag används devisen ”ändamålet helgar medlen” och då är det värt att ta diskussionen om man ska göra som kyrkan en gång gjorde – genomförde korståg i det förment godas namn, skapade martyrer och helgon av dem som högst medvetet offras på vägen.

Reformer som ingen vill redogöra för i klartext, väcker frågor. All kommunikation sker numera i kodad form och med metaforer. Det är väl beprövat av till exempel NATO:s motståndsrörelser och diplomater som sällan har modet att tala i klartext. Fördelen är att ingen kan ställas till svars, och att folk som inte förstår ofta känner sig lite dumma och inte vågar fråga utan anpassar sig i tysthet. Det finns många exempel på det.

Så det är värt att ta diskussionen och kräva svar och förklaringar. Allt annat är ett hån mot människors förmåga att tänka. Det gäller även för de som vill bevara ett samhälle och ett system som väldigt många anser är korrupt. Människor har rätt att få veta vad som pågår, rätt att få en förklaring och en bakgrund. Innan det är för sent.

 

I Värmland och Dalarna speglar kulturens skatter både ståltullar och propagandans historia. Påpassligt. Håller våra egna regeringar och myndigheter måttet för en närmare granskning? När du ser vilka metoder andra regimer tillämpar blir det lättare att genomskåda dem på hemmaplan också.
I Värmland och Dalarna speglar kulturens skatter både det svenska stålet och man anar ståltullarna men även de grå damerna bland alla gråbröder och propagandans historia. Påpassligt. Håller våra egna regeringar och myndigheter måttet för en närmare granskning? När du ser vilka metoder andra regimer tillämpar blir det lättare att genomskåda dem på hemmaplan också. Sverige är inte det föredöme vi blivit bröstmatade med. Tyvärr.

 

Gå på en konstutställning och bilda dig en uppfattning

Att människor är så lättledda och medverkar till horribel FN-röta, korruption på EU- och regeringsnivå och grovt myndighetsmissbruk är patetiskt. Givetvis gynnar det någon, men är det rätt agenda? Gå på en konstutställning och bilda dig en uppfattning. Besök ett museum och skaffa fakta. Du blir överraskad.

#svpol #reformer #softpower #kultur #säkpol #föpol #samhällsutveckling #samhällskunskap

 

Regeringen fritt inträde museum

FC3EDB53-CE0A-4F64-8024-E32B4AD5FDAF

 

Bildcollage från Kungliga Bibliotekets årsbok. Publicerad och kommenterad i blogginlägget om Svenska Akademins kris. Poängen är att innehållet helt saknar bäring på kulturhistoria. Istället refereras till webbhotell och en maffia. Det skulle kunna vara en kreativ form för kommunikation. Många anser ju faktiskt att det är en maffia som styr alltför mycket i vårt land. Kort sagt, här finns tolkningsutrymme.
Två bildcollage från Kungliga Bibliotekets årsböcker, en daterad redan 2011. Längst till vänster utmed Sverigekartan ställer man upp tre begrepp för 1700-talets Sveriget: Krig, Konst och Kunskap (knappt synligt på bilden tyvärr) Poängen är att resten av innehållet helt saknar bäring på kulturhistoria. Istället refereras till en dom, pojkar, bomber, webbhotell och en maffia. Det skulle kunna vara en kreativ form av kommunikation och styrmedel. Många anser ju faktiskt att det är en maffia som styr alltför mycket i vårt land. Kultur, vetenskap och krigsliknande aktiviteter är då tänkbara arenor för reformer inom politik, demokrati, mediesamhället, historierevisionism, naturvetenskap som kvantfysik och kopplingen till andlig utveckling, samt läkekonst (se ex medicinsk cannabis som plötsligt får genomslag och går till rättslig prövning). Kort sagt, i KB:s publikationer finns tolkningsutrymme. Det enda som saknas är reformer som återställer rättsstaten, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Den som har dessa hjärtefrågor arbetar i motvind.

B69246BE-357D-4803-A005-F212AE4D1882

Läs även blogginlägget Svenska Akademins kris som är ett tydligt exempel på framtvingade reformer i en anrik kulturinstitution.

Svenska Akademins kris

 

 

Uppdaterad 20180728, 2018731, 20180801

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *