Konstitutionsutskottets (KU) statskupp och brott mot mänskligheten

Det här nedan är en mailkonversation mellan mig och en ledamot i Konstitutionsutskottet (KU) i Sveriges Riksdag.

Notera innehållet. Och för att förstå varför jag rubricerade detta inlägg med ”statskupp” så behöver man granska KU:s senaste rapporter och undersökningar.

I en rapport har KU anlitat två jurister, en från Södertörns Tingsrätt och en från Attunda Tingsrätt. Båda dessa tingsrätter har saboterat mina vårdnadstvister och tagit ifrån mig och mina barn alla rättigheter som vi har rätt till som svenska och europeiska medborgare.

Dessa tingsrätter har inför dom och bedömning utsatts för påverkan av svenska myndigheter såsom säkerhetspolis, polis och nätverk inom försvaret. Säkert har även andra stater varit involverade.

Dessa tingsrätter beskyddas nu av KU i samband att de tillåts delta i KU:s rapporter. KU använder således utstuderade maffiametoder för att sätta svensk lag ur spel och skydda medlöparna.

Jag ska leta rätt på underlaget och publicera det här. Tills vidare – läs och lär hur politiker på högsta nivå ljuger, lurar och bedrar svenska folket. Begrunda hur justitiemord sanktioneras från allra högsta nivå. Det är ju trots allt inte bara vi som drabbas.

Hur länge tänker du låta dem komma undan?

 

Ämne: Re: KU: Fallet Annika Möllström för omedelbar åtgärd
Datum: 2018-05-24 22:36
Avsändare: Tina Acketoft <tina.acketoft@riksdagen.se>
Mottagare: Chute <annika@chute.se>

Hej.

Jag hörde ditt meddelande idag. Jag har också tagit del av anmälningar till KU samt gjort lite egna efterforskningar och delar KUs uppfattning om hantering av anmälningarna.
Hälsningar

Tina Acketoft

Skickat från min iPhone
24 maj 2018 kl. 22:14 skrev Chute <annika@chute.se>:

Tina,

Jag har sökt dig upprepade gånger per telefon men samtalen kopplas bort efter ett par signaler – både när man ringer fast telefon och mobil. Dock lyckades jag vid ett tillfälle idag lämna ett meddelande på ditt mobilsvar och kompletterar nu med ett mail.

Mitt ärende har enligt brevsvar föredragits i KU vid 6-7 tillfällen men utan åtgärd. Jag finner det oerhört allvarligt eftersom jag och min familj drabbats av en fruktansvärd rättsröta och gräsliga myndighetsmissbruk hos Polis, Säpo och domstolar, psykiatri samt olika intressenter (nationer, underrättelsetjänster). Alla rättigheter har tagits ifrån oss sedan fem år tillbaka. Min XX har redan trakasserats grovt i 30 år med falsk psykiatri. XX utsätts nu XX  för människohandel, militära medicinska experiment, hjärnexperiment, matförgiftningar, dödshot som man försökt iscensättta ett flertal gånger under fem år och ständiga andra hot.

Att stater som har en agenda använder hot för att uppnå sina mål kan knappast vara en nyhet. Nyheten är snarare att varken polis, säkerhetspolis, försvar eller politiker har lärt sig över tid. Jag har vid två tillfällen sökt skyddad identitet för XX tillsammans. Sist fick jag papper på att ansökan skickats av polisen till Säpo och att ”beslut avvaktar utredning”. Det är fullständigt bisarrt. Man använder oss som lockbeten för sina egna syften.

Skydd ska man få innan brotten begåtts. Inte efteråt när alla redan är förbrukade.

NGO:er och personer som skulle kunna ingripa serveras lögner av våra myndigheter samt andra för att inte ingripa.

Just min familjs fall ligger på FN nivå XX. Men det förklarar inte varför svenska myndigheter fullständigt raderat alla rättigheter och använder oss som slavarbetare och laboratorieråttor för medicinska experiment och hjärnexperiment. Jag har rest en del under dessa år eftersom tillvaron varit olidlig i Sverige. Det är betydligt bättre och säkrare i andra länder. Sverige är ett laglöst land. Hoten och misshandeln haglar.

Jag blockeras från arbete och har tvingats till sjukskrivning i över ett år. Men jag vägrar acceptera dessa utstuderade maffiametoder.

Nej, jag jobbar inte för Säpo. Nej, jag jobbar inte för Polisen. Nej, jag jobbar inte för Försvaret, EU, FN, USA, Ryssland och inte heller för någon annan. Jag är ett brottsoffer liksom XX. Och då XX folkmord på XX.

Justitiedepartementet duckar helt. Somliga tjänstemän lägger helt sonika på luren när jag ringer. Jag har anmält Säpo och olika myndigheter under deras mandat ett otal gånger utan åtgärd. Såvitt jag vet befordrades Thornberg till RPC – fullständigt obegripligt.

Detta strider också mot FN:s principer för en rättsstat – man ska ha rätt till icke korrupta poliser, opartisk domstol och utredning/domstolsbedömning inom rimlig tid.

Därför kräver jag en KU-anmälan av Morgan Johansson.

Utrikesdepartementet ”beklagar min situation” med ansträngd röst när jag ringer. Och på ABF-huset utspelade sig följande dialog mellan Margot Wallström och mig i förra veckan (kopierat från min blogg):

 

—————————–

”(…) Mot slutet av dragningen om Sverige i FN:s säkerhetsråd tillåts jag (faktiskt, trots att Säpo står där mangrant) ställa en fråga.

Hur förklarar Wallström att de vackra orden i utrikespolitiken och FN-sammanhang inte motsvaras av verkligheten för oss som lever väldigt nära svensk utrikes- och inrikespolitik sedan ett par år. Jag nämner också mina barn – som jag en gång hade.

”Din situation har att göra med den du är som person”

Wallströms reaktion är följdriktigt att hon helt enkelt inte förstod. Kunde jag förklara mig?

Det gör jag, och kämpar för att inte tappa behärskningen och tala klarspråk. (..)

Hon svarar ordagrant: ”Din situation har att göra med den du är som person, och med din familj.”

Punkt. Sen enas vi om att det här inte är rätt forum att fortsätta diskutera mitt fall. Margot Wallström tillägger lätt ”Det beror också på vad Ryssland kommer att göra.”

————————————–

Det innebär att Margot Wallström inför ABF-publiken erkände mitt fall, uppenbarligen använder oss som spelpjäser i utrikespolitik istället för att slå vakt om våra mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter och vägrar ta ansvar för vår säkerhet genom att t ex flytta mig och barnen till en säker plats trots att hon har den möjligheten.

Det föranleder också en KU-anmälan av Margot Wallström. Jag utgår vidare från att Peter Hultqvist bär en stor del av ansvaret i sin roll som försvarsminister. Där ligger ju en stor del av ansvaret för Sveriges alla dolda nätverk – de fascister och andra som fullständigt korrumperar landet.

Stefan Löfven är också givetvis informerad om situationen. Jag har ju mailat hans assistenter upprepade gånger.

Jag upprepar att alla våra rättigheter har tagits ifrån oss. Socialtjänster, advokater, tingsrätter, NGO:er, förvaltningsdomstolar, psykatriker, polis, säkerhetspolis och tidigare även försvar har genomgående nekat oss alla rättigheter och inför öppen ridå utsatt oss för fruktansvärd misshandel och medicinska experiment. Tankeläsning, tankekontroll (på XX,  jag har sett det ske och hört XX berätta), medicinska ingrepp (XX). XX är fullständigt kontrollerad av myndigheter och vägrar låta mig träffa XX – XX hotar nu med polis om jag lämnar presenter hemma på deras trapp. Det här har inte med skyddsbehov att göra. XX har utsatts för rader av brott XX . XX  blir tankestyrda och tappar sin egen personlighet och sin egen fria vilja. Det är grova brott mot mänskligheten. Förstår du innebörden av detta?

Min bedömning efter dessa år, efter alla kontakter med svenska myndigheter och politiker är att Sverige är ett fullständigt laglöst land som styrs av en maffia och lögner. Polis och Säpo påstår att de utreder brotten. Det är en lögn. De slår vakt om sin egen agenda. Under den tiden offras vi. Det innebär att Sverige och svenska myndigheter bryter mot rader av lagar och konventioner. Jag kan inte räkna de tillfällen jag utsatts för dödshot från olika håll, inte minst från svenska staten och svenska myndigheter.

Nej, jag lider inte av posttraumatisk stress eller psykos/vanföreställningar. Utomlands under hösten besökte jag internationella psykiatriker för mina sista pengar och fick både professionell analys och bedömning som inte tyder på någon psykisk ohälsa över huvud taget.

Däremot har jag fått höra uttalanden av en exilryss på hög nivå som kommenterar att Sverige 2018 är värre än Sovjet var på 1980-talet. Det säger en hel del om statens bruk av politisk psykiatri, människohandel med barn och vuxna, brott mot mänskliga rättigheter och barns rättigheter, medicinska experiment utan samtycke vilket är brott mot Nurnbergkoden bland mycket annat.

Eftersom KU är den instans som dels utövar kontroll över JO – som inte alls fungerar, dels arbetar med lagstiftning och dels granskar regeringen så addresserar jag än en gång KU i ärendet och kräver omgående åtgärd. Förutom alla andra brott så har jag berövats vårdnad OCH umgänge med mina barn sedan 2015, nu för andra gången.

Hela min XX fall – XX – är ett komplett justitiemord på alla tänkbara plan.

 

Som ovan

Annika Möllström

XXX

Cell: 0046-(0) 721-769329
E-mail: annika@chute.se

Chute är ett varumärke under Colonia Communication./Chute is a trademark by Colonia Communication

XX markerar borttagen personlig uppgift.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *