Manipulerade tingsrätter och fullständig rättsröta – får man inte tala om

Annika Möllström drabbades första gången av en iscensatt vårdnadstvist för tre år sedan. Försvaret hade redan tidigt infiltrerat hennes vänner och familj. Och i backspegeln är det lätt att förstå att även militära tekniker för påverkan användes och fortfarande används.

Under den första vårdnadstvisten saknades helt läkarintyg utan allt som fanns var lösa påståenden om att Annika led av psykisk ohälsa. Södertörns Tingsrätt dömde bort alla yrkanden på umgänge, och vårdnad för Annika fanns inte på kartan.

Sedan dess har myndigheter lyckats få henne inlåst på psykiatrisk tvångsvård, med svenska politikers benägna bifall. Politiker besökte till och med hennes avdelning första gången hon var inlagd. Men de tittade bara i korridorerna. De glömde prova tvångsinjektionerna och den fullständiga förnedringen av att vara inlåst och berövad allt. Inklusive värdighet.

Sedan 2015 har hon varit inlåst fyra gånger. I våras under två månader. Tills hon tog tillbaka sin historia.

 

Det finns faktiskt oberoende psykiatriker – utomlands

Under sommaren har Annika hittat oberoende psykiatriker i Europa. Hon har fått två utlåtanden med friskbedömningar som grundas på – analyser. Hon har efter ett besök fått ett tredje utlåtande som intygar att det inte finns några medicinska hinder för henne att få träffa sina barn och umgås med dem. Annika har dessutom besökt sammanhang där s k påverkare rör sig som med egna ögon fått göra en egen, självständig bedömning av situationen. Därför har hon sluppit fler intagningar.

Men i augusti och oktober blev hon hämtad i sitt hem med polishandräckning – baserat på flera månader gamla handräckningar utfärdade av målvakter som aldrig ens har träffat Annika. Det är psykiatriker som säkerhetspolis och försvar och deras allianser har kontakt med för att ordna just detta. Summa summarum finns det gott om underlag som undanröjer allt tal om psykisk ohälsa.

 

Ännu mer bevisning och underlag – som förnekas helt av svenskt rättsväsende

Annika Möllström har vidare en stark bevisning som visar att hon har god föräldraförmåga och verkligen ser till sina barns bästa.

– Det finns mängder med exempel på det. Men svenskt rättsväsende har genomgående struntat i allt mitt underlag. Jag har till exempel visat hur jag på egen hand drev frågan om att min son skulle få särskilt stöd i skolan för sina läs- och skrivsvårigheter. Det finns dokumenterat att Skolinspektionen gav mig rätt och gav skolan kritik. Vidare har jag lämnat alla mina friskbedömningar och en mängd annat underlag  som kopior på polisanmälningar och deras motivering till nedläggning till socialtjänsten i barnens kommun för att de skulle kunna göra en balanserad bedömning av mina barns behov och skyddsbehov. När jag ser socialtjänstens 11-1 utredning så har de satt citationstecken runt mina friskintyg som om läkarintygen kommer från Buttericks skämthylla. Återkopplingen från polis eller brotten barnen är utsatta för nämns inte över huvud taget. Och genomgående påstås jag vara psykiskt sjuk i deras utredning. Det är alltså den information som förmedlas till  barnen via svenska myndigheter. Vem är det då som har fått sin legitimation på Buttericks?

Svar från Christine Klausen Myndighetschef Vallentuna Kommunpub (pdf)

Så här skändar svenska myndigheter kvinnor, och så här splittrar man familjer och hjärntvättar barn på felaktiga grunder.
Vi utgår från att denna part inte är pappan enbart utan att även andra ”parter” är delaktiga. För så här jävliga är svenska myndigheter aka polis och säkerhetspolis samt försvar. De informerar pappan och socialtjänsten. Kallar modern för ”psykiskt sjuk” och ser till att barnen får terapi för detta. Modern får INGEN INFORMATION ALLS. Barnen tillåts inte heller träffa henne.

 

Vårdnadstvister och splittringar iscensätts

Att en förälder plötsligt vänder den andra föräldern ryggen och kommer med påståenden ur luften har hänt förut. Det obehagliga är att de tycks vara påtagligt påhejade av svenska myndigheter – de som borde kunna bedöma situationen, titta på sakligt underlag och bringa ordning i en infekterad situation.

Dagens Nyheter hade för ett par år sedan en artikelserie av Maciej Zaremba med temat ”De dolda drivkrafterna i svenskt rättsväsende” och där tog man upp just hur familjer och separerade föräldrar hamnar i fruktansvärda låsningar som på ett helt makalöst sätt underblåses av svenska myndigheter som polis, socialtjänst och tingsrätt.

 

Begärde medling

Därför har Annika också begärt medling, inte minst med barnen som nu är utsatta för en oerhört ensidig påverkan av svenska myndigheter och människor som skräms till att ta parti istället för att se till barnens bästa.

– När jag inte fick träffa sina barn på flera månader i sträck så blev jag tvungen att sätta igång en vårdnadstvist. Stämningen skickades i mitten av juli. Den kom inte fram med posten till pappan. Så här förhalades hela processen. Sen satte tingsrätten ut första muntliga förhandlingen långt fram i november. Under hela hösten har pappans advokat förhalat och förhindrat umgänge med rader av lögner och sakfel. Läkarintyg påstås vara utfärdade av psykolog när det står tydligt att det är en psykiatriker. Så går ännu en vecka med skrivelser. Prejudikat i Europadomstolen vill inte ens min egen advokat föra fram. Och motparten samt tingsrätten ignorerar prejudikaten fullständigt, berättar Annika.

På samma sätt ifrågasätts de läkarintyg som kommer från läkare i andra europeiska länder, trots att Försäkringskassan ersatt kostnaden. Motpartens advokat sjukskriver sig och får anstånd med svar på inlagor. Motparten kommer med svar som helt ignorerar argumenten som Annika för fram. Och veckorna går. Utan umgänge.

 

Vad är det som saknas – omdöme, kunskap, läsförmåga eller ryggrad?

–  Man kan ju tro att en tingsrätt och en välutbildad domare skulle få dålig smak i mun av att fullständigt ignorera svensk lag och glasklara bevis och  underlag. Men inte Södertörns Tingsrätt 2015. Inte Attunda Tingsrätt 2017. Man kan ju tro att vi har en säkerhetspolis, polis och ett försvar som ska skydda svensk myndighetsutövning, demokrati och rättsstatens principer. I själva verket tycks de faktiskt bidra till den direkta motsatsen. Och det har pågått under många år, konstaterar Annika.

Inlaga samt bestridande av 11_1 utredningar PUB

Jäv Attunda NordinPUB

Mail till Inger Söderholm Attunda Tingsrätt vår 2018

Söderholm jäv Inger Söderholm är lagman i Attunda Tingsrätt. Först nekar hon ansvar, se Mail till Inger Söderholm Attunda Tingsrätt vår 2018. När jag läser på hennes tjänstebeskrivning, tvingas hon ingripa. Men se hur det går… (tillägg juni 2018)

Regering och riksdag godkänner Attundas justititemord (mail till regering och riksdag, tillägg juni 2018)

 

Säkerhetspolis, polis och försvar bidrar till rättsrötan. Inte tvärtom.

Eller vad sägs om att säkerhetspolisen tar sig in i Annikas lägenhet och tar bevis hon tänkt använda i vårdnadstvisten? Även försvaret använder sina resurser för att genomföra människohandel och grova övergrepp på barn inklusive tvångsrekrytering av vuxna och synnerligen effektiv mörkläggning av sanningen. Kreativiteten är oväntat hög i dessa uniformsyrken.

Så är det när man har egna intressen att försvara istället för landet eller medborgarna.

 

Läs domen – och försök förstå den!

För att till fullo förstå rättsrötan behöver man läsa underlaget. Allt underlag går att beställa från tingsrätten, men här är den interimistiska domen så länge där allt Annikas underlag fullständigt ignoreras och krav på umgänge avslås. Rättsrötan är total.

Därför görs jävsanmälan på synnerligen goda grunder. Även den avslås. Överklaganden till hovrätt brukar tyvärr aldrig gå vägen. Inte heller JO-anmälningar. Men Annika är ihärdig och fortsätter plocka fram dokumenterade bevis på den utbredda rättsrötan.

 

En märklig lag. En ännu märkligare pressetik. Ett helt obefintligt tjänstemannansvar.

Myndigheterna i Sverige tillhör ett sällsamt skrå. För att försvara landet måste man nämligen begå grova övergrepp på landet. Så lyder logiken. Lagboken står fint i hyllan. Där får den stå och samla damm.

Media har motsvarande logik. För det är viktigare att tänka rätt än att tänka fritt. Det kallas pressetik när man undanhåller viktig information för att någon kan lida skada om den publiceras. Att denna ”någon” i själva verket är politiker, myndigheter och tjänstemän glöms bekvämt bort. Alla vill ju ha lön i slutet på månaden. Och det här med tillit är ju väldigt viktigt – landets viktigaste tillgång. Tilliten får inte förstöras av verkligheten. Hur skulle det se ut? Lagom skandal är bäst.

Så resonerar även EU. Det känns ju – tryggt?

 

Rättslig dyslexi – och dyskalkyli

Det här med rättsstat, transparens, yttrandefrihet och demokrati är svårt för många. Och det är farligt när våra myndigheter och makthavare drabbas av rättslig dyslexi. När läskunnigheten saknas hos dem som ska försvara allt det här. Det är ju faktiskt inte bara Annika och hennes barn som är drabbade utan väldigt många.

Men i mitt fall så blir jag gräsligt skändad. Ni ser det på underlaget. Barnens pappa mår toppen – svenska myndigheter älskar hans följsamhet, att han lydigt ringer in sin exfru på psykiatrisk tvångsvård flera gånger – särskilt när hon försöker skydda sina barn mot fullbordade brott, att han blockerar umgänge och på alla sätt visar att #metoo kampanjen gått honom förbi i många, många år.

Dessa mansgrisuniformer instämmer till fullo med den kvinnosynen. Så pappan får vårdnad och umgänge. Han får bra jobb, har hus och bil. Han får viss information – även om det är desinformation. För i socialtjänstens BBIC-utredning har de faktiskt lämnat en liten ledtråd, ett litet korrfel. Anmälan tycks ha kommit in ”via part på annat sätt” förutom via pappan.

Mamman får inte någon information. Hon har blockerats från arbete. Hon har skulder. Hon bor just nu i en andrahandsbostad och hoppas kunna bo kvar. Hon har fått gå på socialbidrag under 2015. Hon har tvingats till sjukskrivning sedan 1 april och varit inlåst på psyket i två månader bara i år. Hon fick en matcheck från kyrkan i veckan för att öht kunna klara matbudgeten med kokta bönor tills nästa sjukpenning kommer. Hon är högutbildad och har kurser på MBA-nivå. Hon har fått kämpa som ett djur för att försöka få arbeta. Hon har använts som labbråtta i amerikanska hjärnexperiment och militära experiment.

Hon har tvingats kartlägga ett politiskt landskap som myndigheter och politiker knappt kunde stava till för att hon har tvingats utreda sina egna brott. Trots att hela skeendet har pågått mitt framför näsan på dem. Dessa myndigheter har väl infiltratörer en masse, men ändå.

Här har vi kvinnosynen och människosynen i ett nötskal.O

Och det är knappt att hon har överlevt. Politiker har nämligen satt sig i en rävsax och saknar ryggrad att säga ifrån.

Man måste klara av att hålla flera saker i luften samtidigt. Det finns alltid lösningar. Om man vill. Man måste inte sätta judar i ett koncentrationsläger och se när gasen slår på. Men i det här fallet har tydligen alla haft en agenda. Det är politik när den är som fulast. Och tyvärr är det så numera. Det är därför människor tröttnar. Det är därför människor söker alternativ. Och människor har tappat tålamodet.

Psykiatrisk tvångsvård med tvångsmedicinering. Fattar ni? Man tar allt jag har och sätter värde på. Mina barn. Mitt intellekt. Min stolthet. Man kan ta precis allt annat ifrån mig men inte detta. Det vet de om. Syftet är att skända.

 

Det är viktigare att tänka rätt

Men det är viktigare att tänka rätt än att tänka fritt… Så du får inte höra talas om det här i media.

Inte heller om organisationer som Barnens Bästa, FyraM, HjärtaModStyrka, Lexnoxa eller Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter och alla rättsskandaler.  Och Annikas sociala medier och andra kanaler har effektivt hindrats i många år för att hennes berättelse och vittnesmål inte ska komma ut. Hur skulle det se ut?

 

Åter till domen och Buttericks skämthylla

Ja, hör ni, den här interimistiska domen ser ju faktiskt ut som plastbajset som femåringar lägger på mormors soffa.

Domare Johan Nordin och hans chef lagman Lennart Christiansson som hanterade jävsfrågan har rimligen en oerhört suddig spegel i sitt badrum. För inte vill de se sina ansikten där varje morgon efter sin rättsvidriga hantering där barn far gräsligt illa med deras hjälp.

– Attunda Tingsrätt behöver en egen barberare för att dessa herrar ska slippa se sig i spegeln när de rakar sig. De kan anlita samma barberare som Regeringskansliet och Riksdagen. För Stefan Löfven och Morgan Johansson som är ytterst ansvariga för den här massiva rättsrötan ser ju påfallande slätrakade ut trots allt. Jag kan inte tänka mig att de har lust att se sig i spegeln heller varje morgon efter allt de gjort med oss under dessa år. Ni vill inte heller veta vad svenska myndigheter har gjort mot min mamma i över 30 år. Jag gråter inombords. Vi har inte förstått.

 

Buttericks har haft högkonjunktur

Rådet om att anlita extern hjälp gäller för övrigt fler partikulörer och även spinnsidans makeup-speglar i alla dessa lokaler. Buttericks måste ha haft högkonjunktur i flera år så som myndighetsföreträdare och andra agerar. Skämthyllan har även tagit sig vidare uppåt i maktens korridorer. Ända till FN faktiskt. Mer om det en annan gång. Det är svårt att förändra allt på en gång. Men man måste plocka upp bajset så fort man ser det. Och se till att man håller måttet för sin badrumsspegel.

Vi begår inte övergrepp på barn. Vi skändar inte medborgare. Vi mördar inte heller medborgare, tro det eller ej.

– Tills ni fattar det kommer Grotesco skörda enorma framgångar, och jag kommer nöta på tangentbordet tills ni lär er svenska. Jag är jävligt uthållig.

 

Kommentar till interimistiska domen:

Huvudförhandling bokad till – 5 mars 2018, på tal om konsten att förhala processer och förneka människor deras rättigheter.

Kommentar till den så kallade rättsprocessen:

Pga omfattande trakasserier så lyckas jag med ett sjukintyg ställa in huvudförhandlingen. Jag hade inte fått lämna in vittnen och bevis. Det saknades en huvudförhandlingsplan. Men Atttunda Tingsrätt och Johan Nordin hade tänkt kalla till huvudförhandling ändå.. Mitt ombud är så dåligt påläst. Han är helnöjd med Attunda Tingsrätt och hela processen och passar på att träffa hemliga överenskommelser med domaren för att kunna välja vilka vittnen och bevis jag tänker lämna upp. Därför rundar jag givetvis honom så mycket det går. Jag får ju inte byta ombud.  Jag frågade honom rakt ut ”Vad tyckte du om huvudförhandlingsplanen?” Han svarade ”Ja, det var väl inget fel på den…” ”Men herregud, det fanns ju ingen” replikerade jag. Ny tid för huvudförhandling sattes den – 28 augusti 2018. Försvaret, SÄPO och politiker gör allt de kan för att skända mig och mina barn och ta ifrån oss alla lagliga rättigheter. Ingen ingriper. Du ser ju själv att jag har informerat alla. ALLA. Var och en har ett ansvar. Om Krisen Eller Kriget Kommer kan du inte sitta där och titta upp i taket, hjärtat. Då skiter vi i dig och dina barn, precis som du skiter i oss nu med din tystnad och passivitet. #OmKrisenKriget (tillägg juni 2018).

#Vadfanfårjag #syforlivet #SaveMyDaughter #SaveMySon #Children4Sale #ChildAbuse #MindControl #SeduceAndAbuse #NATO #SecretService #Säpo #Försvarsmakten #Defence #EU #svpol #eupol #uspol #säkpol #föpol #svkrim

ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2017-11-02
muntlig förberedelse i Sollentuna
Aktbilaga 88
Mål nr T 6175-17
Dok.Id 763294
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 940
191 29 Sollentuna
Tingsvägen 11 08-561 696 02 08-561 695 01 måndag – fredag
E-post: 08:00–16:30
tvistemalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se
Tid: 09:00–09:45
RÄTTEN
Rådmannen Johan Nordin
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Therese Johansson
PARTER
Kärande
Anniqa Möllström
XX
Presonligen närvarande
Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Joseph Christenson
Juristbyrån Birkhammar & Christenson AB
Box 278
421 23 Västra Frölunda
Närvarande
Svarande
Anders Möllström,
XX
Personligen närvarande
Ombud: Advokat Josefina Säfwenberg
Advokatfirman Lorenius & Partners AB
Biblioteksgatan 29, 7 tr
114 35 Stockholm
Närvarande
SAKEN
vårdnad om barn m m
_____________________
Ordföranden redogör kort för vad som hittills har förevarit i målet och syftet med
dagens sammanträde.
Sid 2
ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2017-11-02
T 6175-17
YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
Anniqa Möllström yrkar i första hand att tingsrätten ska tillerkänna henne ensam
vårdnad om parternas gemensamma barn XX och  XX.
I andra yrkar Anniqa Möllström att vårdnaden om barnen ska tillkomma parterna
gemensamt samt att tingsrätten ska förordna att barnen ska ha sitt stadigvarande
boende hos henne.
I tredje hand yrkar Anniqa Möllström att vårdnaden att vårdnaden om barnen ska
tillkomma parterna gemensamt samt att tingsrätten ska förordna att barnen ska vara
växelvis boende hos bägge föräldrarna.
Om den ensamma vårdnaden om barnen består för Anders Möllström yrkar Anniqa
Möllström, i fjärde hand, att barnen ska ha rätt till ett omfattande umgänge med henne
i storleksklassen onsdag till söndag, d.vs. i det närmaste ett växelvis boende.
I sista hand yrkar Anniqa Möllström att barnen ska ha rätt till umgänge med henne från
fredag till söndag varje helg.
Samtliga yrkanden framställs jämväl interimistiskt.
Anders Möllström bestrider samtliga Anniqa Möllströms yrkanden såväl slutligt som
interimistiskt. Inget umgänge kan i dagsläget medges.
GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER
Parterna har berättat i huvudsak följande. Södertörns tingsrätt har tidigare prövat
frågan om barnens vårdnad, boende och umgänge. Tingsrätten tillerkände genom dom
den 11 juni 2015 Anders Möllström ensam vårdnad om barnen. Inget umgänge
Sid 3
ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2017-11-02
T 6175-17
reglerades i domen. Parterna enades dock efter domen, på frivillig väg, om att barnen
skulle ha rätt till ett helgumgänge med sin mor. Under perioden januari till mars 2017
har barnen, mer eller mindre, haft ett växelvist boende hos båda parterna. Med
undantag för viss kontakt med sonen via telefon och SMS har Anniqa Möllström inte
haft något umgänge med Max och Ellen sedan i mars 2017.
Anniqa Möllström har själv eller via sitt ombud uppgett i huvudsak följande.
Grunderna är de samma beträffande samtliga yrkanden, nämligen att Anniqa
Möllström är bäst lämpad som vårdnadshavare. Anledningen till att hon är bättre
lämpad som vårdnadshavare än Anders Möllström är att hon är den som bäst kan tillse
att barnen får en nära och god relation till båda sina föräldrar. Anders Möllström har på
senare tid motarbetat kontakten mellan barnen och deras mor och inget umgänge har
skett sedan i mars 2017. Därmed är det visat att det inte är till barnens bästa att Anders
ensamma vårdnad om barnen består.
Anniqa Möllström dementerar vidare att hon någonsin skulle ha haft psykiska
problem. Anders Möllströms påstående om att hon skulle blanda in barnen i hennes
sjukdomsbild är därmed falskt. Hon har aldrig varit psykiskt sjuk och det finns därmed
ingen sjukdomsbild att blanda in barnen i. Det stämmer visserligen att Anniqa
Möllström vårdats för psykisk ohälsa, men hon skrevs ut från vård enligt LPT i maj
2017. Detta beslut är ett intyg på att det saknades grund för den vården. Även om hon
skulle ha varit sjuk tidigare är hon i vart fall frisk nu, vilket flera psykiatriker
skriftligen intygat. Att hon inte lider av någon psykisk sjukdom styrks vidare av att det
kom anonyma anmälningar mot henne i augusti 2017. Som ett resultat av detta fördes
hon som en rutinåtgärd till St Görans Sjukhus, men hon skrevs ut i det närmaste
omgående. Det finns därför ingen grund för Anders Möllström att motsätta sig
umgänge med hänsyn till Anniqa Möllströms psykiska hälsa.
Det antecknas att Anniqa Möllström uppger att hon kommer att ge in ytterligare ett
friskhetsintyg utöver de läkarintyg som hon redan gett in till rätten.
Sid 4
ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2017-11-02
T 6175-17
Angående varför Anniqa Möllström valt att vända sig till psykiatriker utomlands har
hon uppgett att de utländska läkarintygen ska ses som ett komplement till att svenska
läkare valt att skriva ut henne från fortsatt vård.
Vad gäller påståendet om att Anniqa Möllström skulle blanda in barnen i parternas
konflikt stämmer det inte heller. Hon vill inte ha någon konflikt med Anders
Möllström. Hon är tvärtom den som är bäst på att sätta barnens perspektiv i centrum
och lägga konflikten bakom sig. Anniqa Möllström tillbakavisar vidare att hennes
kontakter med barnen varit obehagliga. Hon har hela tiden agerat av omsorg för
barnen. När det kommer till uttalandena som hon gjort på sociala medier rörande bl.a.
avsikten att föra bort barnen från Sverige uppger hon att uttalandena är ryckta ur sitt
sammanhang. Hon har redan försäkrat att hon inte har någon avsikt att föra bort
barnen. Uttalandena är istället ett uttryck för en frustration över att svenska
myndigheter inte alltid fungerar som de ska.
Anders Möllström har via sitt ombud anfört i huvudsak följande. Det är förenligt med
barnens bästa att han är fortsatt ensam vårdnadshavare för barnen. Det föreligger
omfattande sammarbetssvårigheter mellan parterna som Anniqa Möllström är orsaken
till. Anniqa Möllström är vidare olämplig som umgängesförälder eftersom hon blandar
in barnen i såväl sin sjukdom som i parternas konflikt.
Rörande Anniqa Möllströms psykiska hälsa anför Anders Möllström att det sedan
sommaren 2014 de facto finns 14 ärenden rörande psykisk ohälsa registrerade hos
Förvaltningsrätten i Stockholm. Anniqa Möllström var också tvångsintagen under
perioden mars till maj 2017. Att Anniqa Möllström skrevs ut från den vården är inte ett
tecken på att samtliga tidigare beslut om vård beträffande Anniqa Möllström varit
felaktiga, utan det visar bara att det inte finns förutsättningar för tvångsvård. Beslutet
visar därmed inte heller att Anniqa Möllström är helt frisk från psykisk ohälsa på det
sätt som Anniqa Möllström hävdar. Anders Möllström ifrågasätter med hänvisning till
sitt yttrande i aktbilaga 55, vidare varför Anniqa Möllström valt att vända sig till
psykiatriker som i huvudsak inte är verksamma i Sverige och inte psykiatriker
Sid 5
ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2017-11-02
T 6175-17
verksamma i Stockholmstrakten. Andra brister med de utländska friskhetsintyg som
Anniqa Möllström gett in till rätten är bl.a. att det inte framgår av intygen vilket
underlag som läkarna byggt sin bedömning på. Anniqa Möllström har vidare själv
uppgett att hon enbart träffat de aktuella läkarna vid enstaka tillfällen. Mot bakgrund
av komplexiteten som är förenad med psykiska sjukdomar ifrågasätts att detta är
tillräckligt för att läkarna ska kunna göra en korrekt bedömning av Anniqa Möllströms
mentala hälsa.
Anders Möllström tillbakavisar vidare att han motarbetar kontakten mellan Anniqa
Möllström och barnen. Det han gör är istället att ta sitt ansvar som ensam
vårdnadshavare och förhindra att barnen far illa vid ett umgänge med Anniqa
Möllström när hon är sjuk. Anledningen till att umgänget mellan Anniqa Möllström
och barnen upphörde i mars 2017 var således att barnen kom hem efter ett besök hos
Anniqa Möllström och förklarade att mamma var konstig igen. Barnen berättade bl.a.
för Anders Möllström att Anniqa Möllström berättat konstiga saker för dem. Anders
Möllström förstod då att Anniqa Möllström blivit sämre. Kort därefter blev Anniqa
Möllström också tvångsinlagd.
Anders Möllström har inte fått några indikationer på att Anniqa Möllström mår bättre,
utan det rör sig dessvärre om ett pågående skeende som är konstant över tid. Till
styrkande av att det inte rör sig om en engångsföreteelse har Anders Möllström pekat
på ett flertal incidenter under senare tid där Anniqa Möllström bl.a. ska ha tejpat fast
mobiltelefoner på barnen. Dessutom hänvisas till ett antal skrivelser som Anniqa
Möllström gjort på sociala medier där hon bl.a. bett sina följare att ringa en scoutledare
från barnens sommarläger som hon anklagade bl.a. för att ägna sig åt vetenskapliga
försök på barnen. Det gick så långt att Anniqa Möllström SMS:ade Anders Möllström
om att barnen riskerade att dö på lägret och att framförallt dottern behövde åka till
akuten.
En annan grund för att motsätta sig att barnen i dagsläget har umgänge med Anniqa
Möllströms är att barnen inte vill. Barnen är idag 11 och 14 år gamla och deras vilja
måste därför beaktas vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Båda barnen
Sid 6
ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2017-11-02
T 6175-17
motsätter sig att träffa mamman, men sonen har dock viss kontakt med henne via
telefon och SMS.
Anders Möllström vill dock betona att han har tillåtit umgänge under perioder när
Anniqa Möttström mått bättre och han har för avsikt att göra det även fortsättningsvis.
SAMFÖRSTÅNDSLÖSNING
Ordföranden efterhör om det finns förutsättningar för parterna att komma överens. Det
konstateras att det förnärvarande saknas förutsättningar att nå en samförståndslösning.
MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING
På fråga från ordföranden uppger Anniqa Möttström att tingsrätten bör inhämta en
vårdnads- boende och umgängesutredning från socialnämnden, varefter målet bör
sättas ut till fortsatt muntlig förberedelse.
Anders Möllström anser att den utredning som finns är tillräcklig för att tingsrätten ska
kunna fatta ett beslut i målet. Ytterligare utredning skulle därmed i onödan fördröja
målets handläggning. Målet bör därför så snart som möjligt sättas ut till
huvudförhandling.
I samråd med parterna beslutas att tingsrätten om en vecka, d.v.s. den 9 november
2017 ska meddela ett interimistiskt beslut i frågan om vårdnad, boende och umgänge
och att rätten därefter ska ta ställning till målets fortsatta handläggning.
Sammanträdet förklaras avslutat.
______________
Tingsrätten meddelar härefter följande
Sid 7
ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2017-11-02
T 6175-17
BESLUT (att meddelas den 9 november 2017)
1. Tingsrätten avslår Anniqa Möllströms interimistiska yrkanden.
2. Tingsrätten avslår Anniqa Möllströms begäran att inhämta en vårdnads, boende
och umgängesutredning enligt 6 kap 19 föräldrabalken.
Skäl
Av 6 kap 20 § 1 st. föräldrabalken framgår att domstolen under handläggningen av ett
mål om vårdnad, boende och umgänge får fatta interimistiskt beslut om det behövs.
Enligt förarbetena skall principen vara att ett interimistiskt beslut bara får fattas om det
behövs för barnets bästa (prop. 2005/06:99 s. 66). Av utredningen framgår att barnen
sedan januari 2014 bott tillsammans med Anders Möllerström. Anders Möllström har
också anförtrotts ensam vårdnad om barnen. Annat har inte framkommit än att han har
tillgodosett den dagliga omvårdaden av barnen och enligt tingsrätten har ingenting
framkommit som ger anledning för tingsrätten att ändra rådande förhållanden avseende
vårdnad och boende. När det gäller umgänget har Anders Möllström, trots att Anniqa
Möllström umgängesyrkande avslog helt i den tidigare domen, efter hand – när han
bedömt att Annika Möllström mått bättre – medgett visst umgänge, tidvis
förhållandevis omfattande. Enligt tingsrätten har han, efter förhållandena, försökt att
säkerställa en så god kontakt som möjligt mellan barnen och Anniqa Möllsttröm. Med
hänsyn främst till uppgifterna i snabbyttrandet från socialnämnden i Vallentuna
kommun (aktbil. 48), som ger uttryck för att barnen är påverkade av Anniqa
Möllerströms mående, anser tingsrätten att det inte för närvarande är förenligt med
barnens bästa att fastställa ett umgänge. Tingsrätten avslår därför Anniqa Möllström
samtliga interimistiska yrkanden.
Tingsrätten anser inte att det föreligger tillräckliga skäl att inhämta ytterligare
utredning enligt 6 kap. 19 § föräldrabalken.
Sid 8
ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2017-11-02
T 6175-17
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 406)
Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 30 november
2017.
——————
Tingsrätten har nu för avsikt att boka ut målet till huvudförhandling.
—————–
Som ovan
Therese Johansson
Protokoll uppvisat/

 

UPPDATERAD 20180615

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *