Medier som statsmakt: Main Stream Media, Censur och Fake News

Medier är vana vid att stoltsera med titeln ”Den tredje statsmakten”. Men i praktiken är man sällan särskilt förtjust i att själv bli granskad. I Sverige är ankdammen ganska liten och med några telefonsamtal kan många obekväma sanningar tystas ner. Men även i USA får media kritik. Den tredje statsmakten får på goda grunder finna sig i att byta namn till Main Stream Media (MSM).

Namnbytet speglar den förändrade roll som många uppfattar att media har fått. Istället för att analysera,  granska och avslöja dimridåer hos politiker, myndigheter och näringsliv har man övergått till att bli ganska kostsamma kopieringsapparater för propaganda och tillrättalagda nyheter från inhyrda PR-konsulter på nyss nämnda myndigheter, näringsliv och politiska institutioner.

Det finns många exempel på det. Personligen har jag i snart fem års tid försökt upplysa svenska medier om att mitt fall faktiskt är av oerhört stort allmänintresse av flera skäl. Under dessa fem år har tystnaden varit massiv, begreppet ”Sleeping Beauties” har etablerats av självgoda och nöjda makthavare för att symboliskt tacka medier för deras censur och förmåga att hindra all rapportering om det hemliga kriget och mitt fall. Ett fall som ger en otroligt värdefull historisk expose över den dolda svenska historien och dess väl gömda hemligheter. Den smutsiga byken, som många skulle säga.

 

”Hemfrid” – när myndigheters makt övergår medias förstånd

Man använder också begreppet ”Hemfrid” för att övertala medier att hålla tyst. Varje gång myndigheter som Säpo och försvar lyckas med det, så skickar de stolt och sadistiskt fram bilar av märket ”Hemfrid” mitt framför näsan på mig. Bara för att tala om att de lyckades igen, att deras makt övergår medias förstånd och att jag och min familj får fortsätta lida under gräsliga övergrepp i total tystnad och fullständigt rättslösa.

Då är MSM ett alltför milt begrepp. Tänk på de första nyheterna om Förintelsen. Det är mycket sannolikt att Hitler försökte blockera all medierapportering med hänvisning till ”rikets säkerhet”. Exakt samma beteende har svenska, europeiska och amerikanska medier uppvisat i hela fem år nu.

 

Lägg örat mot marken. Inte mot makten.

Den amerikanska presidenten Mr Trump kommenterade också medias roll i Davos idag. Han blev utbuad av publiken. Med erfarenhet av de tillrättalagda nyheterna så måste man dra slutsatsen att hela åhörarskaran utgörs av den maktelit som kontrollerar media. Varför skulle de annars reagera så starkt? Trump har rätt. Media har fel. Medias roll är att lägga örat mot marken. Inte mot makten.

 

Censuren breder ut sig, istället för tilltron till människor

Censuren börjar också breda ut sig över Sverige och Europa. Fler länder tar till enkla metoder för att motverka spridningen av nyheter som man anser att gemene man inte klarar av att läsa och själva kritiskt granska. I Sverige har flera faktiskt uppmärksammat detta – Göteborgsposten publicerade en krönika om Vinnovas nya teknik som utvecklas för att sålla det som någon anser vara ”fake news” bort från nyfikna medborgare ögon. Svenska folket anses inte vara myndiga nog att själva bedöma innehållet.

Den som vill forma sin egen uppfattning gör klokt i att följa Alexander Bards exempel – läs allt. Prata med personer från alla läger. Alla politiska vinklar och åsikter. För var och en har ju sin egen agenda. Därefter väger man samman innehållet och bildar sig en egen uppfattning baserat på erfarenhet och kunskap.

Det här är svaret på hela den s k fake news-problematiken, men det finns en nyckelfaktor till som är nödvändig för att få det öppna medieklimatet och politiska samtalet att fungera – utan censur. Den andra nyckelfaktorn är: ”Sluta acceptera excesser i mörkläggning.”

 

I Sverige har vi fått vänja oss vid en rad halvsanningar och rena lögner

Att politiker och myndigheter så effektivt mörklägger och har mörklagt allt av värde i samhällsutvecklingen – som inte sällan har anknytning till försvars- och säkerhetsfrågor – innebär att människor får vänja sig vid att i Sverige har vi en rad halvsanningar och det får vi leva med. Ingen vet faktiskt vad som gäller i många frågor. Det är många dimridåer, många förvillande versioner varav en del sprids ut just i syfte att förvirra människor. Det har jag själv varit med om i mitt eget fall. ”Åh, det är så komplicerat” och så presenteras en helt obegriplig ”förklaring” som ingen upplever sig förstå och så tappar man intresset för det hela. Det här är psyops. Det är propaganda. Det här är ännu en svensk paradgren i världsklass.

 

NATO:s påverkan på statsskicket och människohandel

Men det finns fler exempel. Ända sedan efterkrigstiden har man tryckt i svenskarna att Sverige är ett alliansfritt och neutralt land. Samtidigt har man spelat under bordet med NATO hela tiden. Den villfarelsen lever vidare än idag 2018. De som är emot NATO klarar aldrig av att berätta vilka mörka hemligheter den alliansen faktiskt verkar bära på. Istället blir det en rad andra uttalanden. Ingenting sägs om människohandel, tvångsrekrytering och statlig korruption, statsfinansierad terrorism samt destabilisering och aktiv påverkan på medlemmars statsskick. Vilka partier får t ex sitta i en regering? Hör med Italien.

Man kan ju tycka att alla militära organisationer ska avkrävas att följa civil lag i fredstid och vara åtalbara i Haag i krigstid. Det borde vara en självklarhet. Och utrymmet att tumma på lagen i nationell säkerhetssyfte måste ju vara oerhört reglerat för både säkerhetspoliser och militärer. Ingenting av detta fungerar idag. Ingenting.

 

Medier med larvfötter

Ubåtsskandalerna i Sverige maskerades i början av 2000-talet till sillar. Myndigheter spred ut att det faktiskt inte var ubåtar alls. Varken från NATO eller Ryssland. Nej, den nya versionen som inte ens kan ses som en halvsanning utan en klockren lögn gick ut på att försvaret med sin sofistikerade teknik som t o m klarar av tankeläsning och tankekontroll sedan styvt 30 år – faktiskt inte kunde skilja på ljudet av sillar och ubåtar.

Man kan tycka att detta är en rolig historia som kan locka fram lite skratt sent en fredag kväll på en AW. I själva verket resulterade detta i nyheter på SVT Nyheter och ett helt uppslag i magasinet Filter våren 2017. Det är alltså där larvfötterna sitter.

Trovärdigheten är inte enorm. Förmågan att analysera och förstå agendan bakom försvars- och säkerhetsfrågor imponerar inte direkt. Att detta rör sig om en otroligt simpel mörkläggning är extremt uppenbart, till och med för en femteklassare. Men inte för svenska journalister.

 

Följsamma mediers censur är nu diarieförd

Min egen erfarenhet av svenska medier och deras uppenbara ”följsamhet” till svenska myndigheter har till slut resulterat i en ganska stillsam protest. Chefredaktörer fick samma mailutskick som de fått i fem års tid, men den här gången cc:ades Kulturdepartmentet eftersom ansvaret för demokrati- och mediefrågor sitter där, samt Justitiedepartementet som lär ha ansvar för totalförsvaret. Kanske är det nödvändigt att understryka att avsikten var både ironisk och syrlig. Det här var ett mycket artigt sätt att säga: ”Ni suger. Ni ljuger. Ni är korrupta. Och ni delar säng.”

 

Om orsak och verkan – och avsikter

Det ska erkännas att somliga mail har varit betydligt råare formulerade, men märk väl – helt anpassade efter den människovidriga situation som Sverige & Co utsätter mig för 24/7 sedan fem år, och även resten av min familj. Det handlar om kausalitet. Orsak och verkan. Utsätter man en människa och hennes barn för fullständigt gräsliga övergrepp, ständiga dödshot/utlämningshot/människohandelshot, droger, misshandel och utstuderat grov kriminalitet av stater, säkerhetstjänster, militär och organiserad brottslighet dygnet runt i flera års tid så får man svar. Så enkelt är det. Även detta klarar en femteklassare av att räkna ut. Och i sanningens namn är det väl också det som en del faktiskt räknar med också. Att få ganska grova svar. Det kallas för utstuderad psykologisk manipulation och försök till traumatisering och avtrubbning. Det är också en strategi för att vända människor. Men det blir ett annat blogginlägg.

 

En mycket liten hämnd, som Nasse skulle ha sagt

Att mailen till media och Regeringskansliet nu är diarieförda innebär att klubben för inbördes beundran och deras gemensamma överenskommelse att inte berätta om svenska försvarshemligheter, FN-skandaler, fruktansvärda övergrepp som pågått i 30 år, grov kriminalitet, tysta krig, kungahusets hemligheter  och deras dolda släktband nu är diarieförd. Offentlig handling.

Det är en mycket liten hämnd, som Nasse skulle ha sagt. Men den är tydlig.

 

Här är första diarieförda mailet till svenska MSM – det andra mailet har raderats från min mail på One.com:

———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Annika Möllström <annika@coloniacommunication.se>
Datum: 8 januari 2018 13:04:07 +01:00
Ämne: Re: Fwd: Tjatigt? Ja, men fallet Annika Möllström är ju tydligen en tyst korrupt överenskommelse mellan stat och media
Till: justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se, sb.registrator@regeringskansliet.se, kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, tomas.tobe@riksdagen.se, mats.pertoft@riksdagen.se, annika.hirvonen.falk@riksdagen.se, helene.petersson@riksdagen.se, elin.lundgren@riksdagen.se, krister.hammarbergh@riksdagen.se, arhe.hamednaca@riksdagen.se, kent.ekeroth@riksdagen.se, anti.avsan@riksdagen.se, susanne.eberstein@riksdagen.se, johan.hedin@riksdagen.se, anders.hansson@riksdagen.se, petter.loberg@riksdagen.se, adam.marttinen@riksdagen.se, roger.haddad@riksdagen.se, linda.snecker@riksdagen.se, andreas.carlson@riksdagen.se, lawen.redar@riksdagen.se, sanne.lennstrom@riksdagen.se, ellen.juntti@riksdagen.se, krister.ornfjader@riksdagen.se, pal.jonson@riksdagen.se, carina.ohlsson@riksdagen.se, richard.jomshof@riksdagen.se, mattias.jonsson@riksdagen.se, rickard.nordin@riksdagen.se, tina.ghasemi@riksdagen.se, emanuel.oz@riksdagen.se, bjorn.soder@riksdagen.se, christina.ornebjar@riksdagen.se, yasmine.posio.nilsson@riksdagen.se, caroline.szyber@riksdagen.se, rikard.larsson@riksdagen.se, patrick.reslow@riksdagen.se, agneta.borjesson@riksdagen.se, jens.holm@riksdagen.se, tuve.skanberg@riksdagen.se, robert.hannah@riksdagen.se, said.abdu@riksdagen.se, agneta.gille@riksdagen.se, magnus.oscarsson@riksdagen.se, sultan.kayhan@riksdagen.se, alexandra.wessman@regeringskansliet.se, elin.almqvist@regeringskansliet.se, johan.mostrom@regeringskansliet.se, kristoffer.stromgren@regeringskansliet.se, martha.renstrom@regeringskansliet.se, sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se, exp-hkv@mil.se, registrator.kansli@polisen.se, thomas.mattsson@expressen.se, fredric.karen@svd.se, pia.rehnquist@hdsydsvenskan.se, jeanette.gustafsdotter@tu.se, per.hultengard@tu.se, peter.wolodarski@dn.se, svtnyheter@svt.se, kontakt@svt.se, cilla.benko@sverigesradio.se, sofia.olsson-olsen@schibstedt.com, johan.hansson@stampen.com
Här ser ni att det går till diariet också. Även till kulturdepartementet som har det skrattretande uppdraget att ansvara för demokratiministerposten.

(…)

8 januari 2018 12:56:23 +01:00, skrev Annika Möllström <annika@coloniacommunication.se>:
För diariet, se nedan.
Annika Möllström
———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Annika Möllström <annika@coloniacommunication.se>
Datum: 8 januari 2018 12:46:29 +01:00
Ämne: Tjatigt? Ja, men fallet Annika Möllström är ju tydligen en tyst korrupt överenskommelse mellan stat och media
Till: tomas.tobe@riksdagen.se, mats.pertoft@riksdagen.se, annika.hirvonen.falk@riksdagen.se, helene.petersson@riksdagen.se, elin.lundgren@riksdagen.se, krister.hammarbergh@riksdagen.se, arhe.hamednaca@riksdagen.se, kent.ekeroth@riksdagen.se, anti.avsan@riksdagen.se, susanne.eberstein@riksdagen.se, johan.hedin@riksdagen.se, anders.hansson@riksdagen.se, petter.loberg@riksdagen.se, adam.marttinen@riksdagen.se, roger.haddad@riksdagen.se, linda.snecker@riksdagen.se, andreas.carlson@riksdagen.se, lawen.redar@riksdagen.se, sanne.lennstrom@riksdagen.se, ellen.juntti@riksdagen.se, krister.ornfjader@riksdagen.se, pal.jonson@riksdagen.se, carina.ohlsson@riksdagen.se, richard.jomshof@riksdagen.se, mattias.jonsson@riksdagen.se, rickard.nordin@riksdagen.se, tina.ghasemi@riksdagen.se, emanuel.oz@riksdagen.se, bjorn.soder@riksdagen.se, christina.ornebjar@riksdagen.se, yasmine.posio.nilsson@riksdagen.se, caroline.szyber@riksdagen.se, rikard.larsson@riksdagen.se, patrick.reslow@riksdagen.se, agneta.borjesson@riksdagen.se, jens.holm@riksdagen.se, tuve.skanberg@riksdagen.se, robert.hannah@riksdagen.se, said.abdu@riksdagen.se, agneta.gille@riksdagen.se, magnus.oscarsson@riksdagen.se, sultan.kayhan@riksdagen.se, alexandra.wessman@regeringskansliet.se, elin.almqvist@regeringskansliet.se, johan.mostrom@regeringskansliet.se, kristoffer.stromgren@regeringskansliet.se, martha.renstrom@regeringskansliet.se, sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se, exp-hkv@mil.se, registrator.kansli@polisen.se, thomas.mattsson@expressen.se, fredric.karen@svd.se, pia.rehnquist@hdsydsvenskan.se, jeanette.gustafsdotter@tu.se, per.hultengard@tu.se, peter.wolodarski@dn.se, svtnyheter@svt.se, kontakt@svt.se, cilla.benko@sverigesradio.se, sofia.olsson-olsen@schibstedt.com, johan.hansson@stampen.com
Så länge som säkerhetspolis, försvarsmakt, regeringskansli och riksdag samt media tillåter alla dessa grova övergrepp på mig och min familj – och faktiskt många andra medborgare i Sverige och EU- så kommer jag maila er och se till att alla mail och mottagare diarieförs på Regeringskansliet.
Er tystnad är en skam för det vi kallar demokrati och fri press.
Jag och mina barn är offer för människohandel och grov kriminalitet av militär och säkerhetspolis i Sverige, NATO, EU och även FN är inblandade. Alla tittar på. Jag är såld utan rättigheter. Det märks, för jag får ingen advokat och ingen NGO inte ens Amnesty (vilket skämt de är) agerar.
De tar sig in i mitt hem nattetid och drogar min mat och mitt kranvatten. Jag sövs på natten, eller får el mot hjärnan så att jag inte kan somna. De anklagar USA. Men Sverige är precis lika vidriga. Jag har vaknat med märken efter hemliga injektioner. Jag äger inte min hjärna, min kropp, mina känslor. Allt kontrolleras. Jag vet inte hur, men efter alla droger och injektioner även på psykiatrisk tvångsvård så har de haft alla möjligheter.
Min kommunikation är censurerad – vissa mottagare studsar. Min telefoni är censurerad. Mitt internet och alla mina sökningar är censurerade och manipulerade. Alla tror att jag jobbar för någon – säpo, försvaret eller någon annan stat. Det är ju lögn från början till slut – hur fan kan man efter all denna tid vara så jävla dum att man går på det?
Min ekonomi är förstörd. Jag har tvingats till sjukskrivning sedan 31 mars i år eftersom jag inte får jobb. Säpo och försvaret har för övrigt saboterat hela mitt yrkesliv ända sedan jag slutade skolan för 25 år sedan. Mitt liv har planerats för all denna statsfinansierade kriminalitet.
Förra året fick jag socialbidrag en period och tvingades bo hos mina föräldrar på källarplanet eftersom jag saknade bostad och ekonomi. I januari 2017 fick jag ett andrahandskontrakt som skulle vara i två år. I december fick jag julklappar som en del av er vet: kontraktet sades snabbt upp och jag blev kontaktad av socialen och Överförmyndgarmyndigheten för de hade planer på att omyndigförklara mig. Kul, eller hur? Hårda klappar i år. Vad fick ni?
Nu har jag försökt hitta ny bostad och flyttfirma. Helt omöjligt. Och den flyttfirman jag hade bokat vill plötsligt ha kontant betalt. Det går inte. Jag kan inte ens betala mina räkningar.
Jag måste flytta på fredag. Jag har ingen ekonomi. Jag har fan ingen lust att fortsätta vara sjukskriven. Jag har inte fått träffa mina barn sedan i mars. Myndigheterna påstår att jag lider av psykisk sjukdom och ger mina barn ”terapi” hos socialtjänsten sen i augusti pga att deras mamma anses vara allvarligt psykiskt sjuk.  Det är hjärntvätt, för er som inte begriper bättre.
Mina barn utsätts för tankekontroll. Precis som jag själv.
Jag anser att svenska media och politiker är en korrupt klubb och om ni är rädda för ryssen så har ni missat att ni själva är rättsstatens största hot. Vi har redan en militärdiktatur med korrupt säkerhetspolis och statsstyrd media i det här landet. Det finns ingen rättsstat.
Er tystnad efter fyra år när jag till och med har suttit iklädd tröjor som har tryckta budskap och hashtags i era lunchrestauranger visar ju väldigt tydligt hur sjukt det här landet är.
Givetvis kommer jag att publicera detta mail på min blogg. Så att hela Sverige får veta hur grundlurade de är: av regering, riksdag, myndigheter och media. Säkerhetspolis och försvar är praktsvin.
Be my guest – läs min blogg. Ni kanske lär er något.
Kind regards
Annika Möllström
Strategic Communication/Senior konsult kommunikation B2B
Colonia Communication
Whatsapp and Cell: +46-(0)721-769 329
LinkedIn: Annika Möllström
Twitter: @ColoniaComm
Instagram: @coloniacommunication
Personal Twitter: @AnnikaMöllström
We Care! Pro Bono work for children’s rights, human right’s, rule of law.

 

 

 

 

Brittiska magasinet Monocle nr 110.
Brittiska magasinet Monocle nr 110.

 

Den här bilen parkerades utanför mitt fönster fredagen den 26 januari. Då hade man tystat media än en gång.
Den här bilen parkerades utanför mitt fönster fredagen den 26 januari. Då hade man tystat media än en gång.

 

Sverige har lärt sig många tricks från USA. Allt är dessvärre inte bra. Det här är ett hyfsat aktuellt exempel på mörkläggningar i media och statlig kontroll över nyhetsrapporteringen.
Sverige har lärt sig många tricks från USA. Allt är dessvärre inte bra. Det här är ett hyfsat aktuellt exempel på mörkläggningar i media och statlig kontroll över nyhetsrapporteringen.

 

Propaganda och mörkläggningar ska avslöjas och granskas. Inte återrapporteras. Medier har blivit kostsamma kopieringsapparater för propaganda.
Propaganda och mörkläggningar ska avslöjas och granskas. Inte återrapporteras. Medier har blivit kostsamma kopieringsapparater för propaganda.

IMG_20180202_110012

 

Censur är mycket farligt. Staten vill att medborgarna ska ha hög tillit till myndigheter. Då måste stat och myndigheter visa tillit till medborgarna. Censur är inte ett exempel på det. Det är överstatlighet i sin råaste form.
Censur är mycket farligt. Staten vill att medborgarna ska ha hög tillit till myndigheter. Då måste stat och myndigheter visa tillit till medborgarna. Censur är inte ett exempel på det. Det är överstatlighet i sin råaste form.

 

Var och en är kapabel att själv bilda sig en egen uppfattning. Ett bra sätt är att kliva ur filterbubblorna och tala med människor från alla läger. Därefter går det att bilda sig en egen uppfattning.
Var och en är kapabel att själv bilda sig en egen uppfattning. Ett bra sätt är att kliva ur filterbubblorna och tala med människor från alla läger. Därefter går det att bilda sig en egen uppfattning.

 

IMG_20180126_234357

Att en NGO inte kan se igenom medias dimridåer och tillrättalagda sanningar är allvarligt.
Att en NGO inte kan se igenom medias dimridåer och tillrättalagda sanningar är allvarligt.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *