NATO:s hemliga nätverk trakasserar med tankekontroll, dataövervakning och psykiatrisk tvångsvård

NATO:s dolda nätverk etablerades en gång av CIA och MI6.  Syftet var att förbereda USA och Europa på ett tredje världskrig med invasion av Sovjetunionen. Därför rekryterades många f d nazister som var pålitliga antikommunister. Arvet lever kvar. Idag trakasserar NATO:s dolda nätverk vanliga medborgare med teknik som tankekontroll, IT-övervakning och telefoni. Offren påstås lida av psykisk ohälsa och klassas som ”judar” eller ”rådjur”.

Att det är spänningar i omvärlden har knappast undgått någon. Efter flera resor i Europa och USA blir det tydligt att det rör sig om en dold konflikt där NATO:s dolda nätverk Staybehind eller Gladio har en bärande roll.

Man har byggt upp en systematisk samhällsstruktur för att kontrollera länder och individer. Det rör sig inte om enstaka initiativ av kreativa, kriminella individer utan om systematiska angrepp på demokratiska strukturer och myndigheter.

Tystas ned: ”Vill inte oroa medborgare”

Eftersom politiker och myndigheter inte vill oroa medborgare så tystas allt detta ned. Men i praktiken används psykiatri, socialtjänster, advokater, sjukvård och organiserad kriminalitet som verktyg. Därutöver har NATO och USA – men även andra militärmakter som den svenska – tillgång till tekniska resurser som telefonavlyssning, hackad e-post, hackat internet och även mer avancerad teknologi som tankeläsning för att kontrollera individer.

Edward Snowden.
Glenn Greenwalds bok om Snowden. Det tillämpas brett.

– Det är en mycket obehaglig vardag för de som drabbas. Alla minns väl Snowden – eller har ni glömt alla avslöjanden redan? George Orwells dystopier framstår som oskyldiga i jämförelse, säger Annika Möllström.

Att militär teknik innefattar tankekontroll tystas intensivt ner. Faktum är att tekniken nämndes redan på Olof Palmes tid. I Gunnar Walls bok om Palme-mordet framgår att dåvarande ÖB gjort en dagboksnotering och anat att Palme var utsatt för tankekontroll. Det är 30 år sedan.

Tankekontroll, tankestyrning, tankeläsning. NATO EU försvars- och säkerhetspolitik.
Utdrag ur Gunnar Walls bok ”Konspiration Olof Palme. Mordet, politikern och hans tysta fiender”. Dåvarande ÖB noterar att Palme kan vara utsatt för tankekontroll. Boken nämner för övrigt Staybehind.

De drabbade klassas som ”judar” eller ”rådjur”

Att offer jämförs med judarna under andra världskriget får man inte heller tala om. Medier rapporterar nu om nazister på våra gator. Men att högerkrafterna även finns i vårt näringsliv och i våra myndigheter får vi inte berätta. Att politiker och etablerade partier känner till detta och medverkar är det ingen som berättar -istället rapporterar media bara om ”högerpopulisterna” som i ljuset av den här utvecklingen faktiskt verkar vilja förändra på djupet.

Vi får inte heller berätta att psykiatri regelmässigt och metodiskt används för att tysta människor som protesterar.

– När jag har rapporterat om övergreppen som jag drabbas av, bland annat hackad telefoni, hackat internet, manipulerade rättsliga tvister,  fysisk stalkning och elektricitet riktat mot hjärnan så går jag samma öde till mötes som alla andra offer i Europa och USA – man påstår att jag lider av vanföreställningar och låser in mig på psykiatrisk tvångsvård. I Sverige får jag inte kontakt med någon oberoende psykiatriker. Inte heller i Danmark eller Tyskland när jag har försökt. Däremot i andra delar av Europa har jag nu fått friskintyg. I vår del av Europa är befolkningen och media effektivt tystad av säkerhetstjänster och militär. Människor går lydigt i auktoriteters ledband, säger Annika Möllström.

Politisk psykiatri. LPT och psykiatrisk tvångsvård pga åsikter. Inte medicinska orsaker.
Överläkarens beslut till fortsatt tvångsvård handlar om åsikter. Att Annikas åsikter spridits på sociala medier, trots att mobiltelefonerna beslagtagits Det kan inte bli tydligare – någon medicinsk motivering saknas helt. (Bilden är suddig – den togs under besvärliga omständigheter på avdelningen.)

Hälsosam paranoia är bättre än överdriven godtrogenhet

Annika konstaterar att framförallt svenskar har en överdriven tillit till myndigheter – en tillit som utnyttjas.

– När jag har kontaktat psykiatriker i andra länder för att få friskintyg så är man väldigt medveten om att samtal övervakas och kontrolleras. Man förespråkar fasta telefonlinjer och vill inte tala om ärendet på telefon utan på plats.

Här i Sverige blir du närmast anklagad för paranoia om dessa försiktighetsåtgärder kommer på tal. På samma sätt har människor ingen respekt för sitt eget privatliv – ”har du ingenting att dölja så gör det väl inget om staten lyssnar”.

Allt är digitalt och lätt att övervaka – från telefonkataloger till kortbetalningar. Och det utnyttjas.

Även advokater vittnar om problemen – för den som lyssnar

I Sverige vittnar också advokater om att det är omöjligt att hitta oberoende psykiatriker. Omöjligt. Vi blir matade med information om att psykisk ohälsa och rättshaverister är på frammarsch. Så klart – eftersom korruptionen är som ett nät och använder propaganda för att maskera det och flytta fokus.

Annika har försökt att skaffa krypterad mail för att åtminstone kunna kommunicera någorlunda säkert. Men USA och NATO hackar alla dessa krypterade mailkonton – även Protonmail – och verkar installera spionprogram på hennes telefoner för att blockera henne. För en enskild individ så är det i stort sett omöjligt att stå emot dessa organisationer och krafter. Även andra kreativa metoder används för att trakassera människor både i hemmet och ute på caféer, som till exempel manipulerat kaffe och kranvatten som ger yrsel och huvudvärk. Det är många som vittnar om detta. I flera länder. ”Drick te” lyder uppmaningen. ”Ät vegetariskt – istället för kött”.

Drabbade isoleras och klassas som ”enskilda fall”

– Och eftersom säkerhetspolis och försvar instruerar människor att inte tala om detta så isoleras offren och får oerhört svårt att skaffa hjälp. I själva verket är det nödvändigt att berätta om den destabilisering som dessa nätverk ägnar sig åt, den förföljelse och kontroll som det handlar om. Alla fall hemligstämplas. Ingenting av detta får existera. Men reser du i Europa så märker du att detta pågår även där, och där talar man om det i en annan utsträckning. Det blir också tydligt att många utsätts för påverkan utan att förstå det. Det är nödvändigt att granska varje försök till att tysta medier, opinionsbildare och andra. Det här är inte fake news. Det här är fakta och ögonvittnesskildringar.

Underrättelsetjänster och dimridåer går hand i hand

Annika Möllström har själv sprungit in i många återvändsgränder just för att ingen velat tala om vad som faktiskt pågår. Alla påstår att de försöker hjälpa till. I själva verket är det ett spel av manipulation och dimridåer. I Sverige hänvisar man till att problemen härrör i EU. I EU hänvisar man till att problemen är lokala  – att enskilda medlemsländer som Sverige inte följer EU:s regler. Sverige påstår att USA och 5 NATO-länder är problemet. USA och 5 NATO-länder påstår att problemet ligger i Sverige och Norden. Och det finns en utbredd korruption i Nordiska Staybehind som försöker fjärma sig från resten av Europa.  I Sverige påstår man vidare att offren måste stanna hemma och inte ska resa utomlands av säkerhetsskäl. I själva verket går det alldeles utmärkt att resa och söka hjälp på annat håll.

För den som fortfarande har råd vill säga – för de flesta offer får se sin ekonomi raseras, hamnar hos Kronofogden, blir av med barnen, smittas med sjukdomar och blir kanske hemlösa. Annika Möllström vet precis konsekvenserna. Myndigheter, vård och polis är politiserad. JO och IVO tystade. Men inte heller det får vi tala om.

Det är mycket vi inte får tala om i dag – och det är farligt

Vilken roll spelar säkerhetstjänst, polis och försvar i detta? Politiker? Fackföreningar? NGO:er? Annika Möllströms erfarenhet är att alla dessa myndigheter och instanser bidrar till att tysta ner, hemligstämpla och mörklägga. En del är dessutom förövare – läs på om Staybehind och Gladio så avslöjas en smutsig sanning om våra säkerhetsvårdande myndigheter och försvar. Politiker och fackföreningar. Företag och organisationer.

Alla skyller på alla. De få samtal som förs är enskilt så det går att lämna olika budskap till var och en. Klassikern är att hänvisa till rikets säkerhet. Eller på att enskilda är hotade. Med de argumenten lyckas man kontrollera och tysta hela länder.

Även barn drabbas och utsätts för hård påverkan med militär teknik

– Det värsta är att inte bara vuxna är drabbade utan även barn. Barn i flera EU-länder men även USA skiljs från en eller båda föräldrar och utsätts för påverkan och många gånger hjärntvätt och traumatisering. Barns rättigheter och barnkonventionen är tydligen väldigt svåra att införa för alla inblandade stater. Man undrar varför? Advokater inom barn- och familjerätt som verkligen är seriösa vet om det här. Men ingen talar öppet om det. NGO:er verkar närmast bidra till att problemet mörkläggs. Och återigen skyfflas ansvaret mellan länder och EU, politiker och myndigheter. Under tiden fortsätter övergreppen utan att någon ingriper. Svenska advokater har nyligen besökt Europaparlamentet, lagt fram en petition och bett dem granska Sverige när det gäller barnrätt. Hur många vet om det?

Barnrätt petition Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter
Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter lade 2016 fram en petition för att EU ska granska Sveriges brister inom barnrätt.

Okonventionella metoder för tvångsrekrytering

NATO:s dolda nätverk tycks helt enkelt ha väldigt – okonventionella – metoder för att rekrytera lojala medarbetare till sin verksamhet. Att handla med vuxna och barn jämställs med att handla med andra råvaror på vilken marknad som helst.

Man kan ju tycka att ett nätverk, ett försvar eller säkerhetstjänst som inte klarar av att rekrytera medarbetare baserat på verksamhet och värderingar helt enkelt borde självdö eller tvingas förnya sig och utveckla sig till modern lagstiftning och krav. Men det problemet har NATO undanröjt genom att omplacera och hjärntvätta barn från tidig ålder. Politiker och media hotas eller mutas till tystnad. Med de resurser man förfogar över så är maktapparaten total.

”Reforms require courage –  denial is for dino’s”

– Jag var nyligen i Bryssel och deltog på ett par tankesmedjors seminarier. Medveten är högre där och i andra länder än i Sverige. Man kan också konstatera att problemen är väldigt synliga här. Och många har uppmärksammat behovet av reformer och förnyelse. Det vore klädsamt om den medvetenheten också kunde infinna sig i Sverige. Men då måste vi börja tala om vad som faktiskt pågår i samhällsutvecklingen. Att acceptera att bli tystad pga hot fungerar aldrig. Offren får själva bestämma om de vill vara publika eller inte. Att systematiskt bli dömd till psykiatrisk tvångsvård och se JO och IVO systematiskt lägga ner alla anmälningar och se sitt liv bli förstört – det är djupt ovärdigt ett land som utåt sett påstår sig vara en humanitär stormakt. Dessutom bryter det mot all tänkbar lagstiftning. Det här sker i väldigt många fall. Men ingen får veta det eftersom Sverige har blivit tyst och totalitärt,  konstaterar Annika Möllström.

Och politikerna har fullständigt abdikerat och vill inte ta i frågan med tång. Med alla mörkläggningar så är det många hemligheter som har gömts undan under årens lopp.

Rättsröta Sverige är ett initiativ som tar fasta på att den förekommer utbredda brister inom myndighetsutövningen i Sverige även om samma utveckling också förekommer i andra länder. Genom att beskriva fallstudier och informera om hur individer drabbas vill vi bidra till att återinföra rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *