CIA:s metoder används av alla militärer och säkerhetstjänster

Metoderna som CIA och deras allianser använder när de rekryterar och arbetar med sina informella medarbetare bygger på ett grymt spel. Vi kan kalla metoden för ”Seduce and Abuse”. De förför sitt offer, för att sedan begå grova övergrepp. De sätter människor i kläm med till synes omöjliga val, skapar hållhakar på beslutsfattare och använder militär teknik som ger totalitär kontroll.

Mycket tyder på att NATO med Staybehind/Gladio-nätverken har blivit en organisation som lever sitt eget liv, och är en underskattad maktfaktor i världen. Med infiltrationer i de flesta länder har de fingrarna i de flesta syltburkar.

Det finns många teorier om varför spänningarna i världen existerar, vem som har den egentliga makten och vad de beror på.

Men när man själv blir måltavla och får tillfälle att skärskåda deras metoder så blir det plötsligt mycket tydligt varför vi har så många olösta konflikter och bristande tillit till våra institutioner och myndigheter.

De här dolda nätverken har dessutom ett enormt brett nät av informella medarbetare som ofta inte ens tycks veta eller förstå vilka de arbetar för och vilken agenda de har. Norden har också ett eget Staybehind som ibland har en egen agenda.

CIA MKUltra-programmet har utvecklats och används av flera

CIA:s MKUltra-program skapades redan på 1950-talet. Det byggde på experiment med s k mind control och beteendestyrning med hjälp av droger. MKUltra-programmet genomfördes bland annat i samarbete med psykiatriska sjukhus. Man experimenterade på patienter och många andra medborgare utan deras vetskap. MKUltra-programmet avslutades formellt på 1970-talet men allt tyder på att metoderna fortsatte att utvecklas. Det används fullt ut i Sverige idag. På både barn och vuxna. FBI, CIA, svenska försvaret är några av dem som använder metoden med tankeläsning och tankekontroll. På både barn och vuxna.

Ger en totalitär kontroll

Med tekniker som mind control dvs tankestyrning och tankeläsning och teknik för att styra människors kroppsfunktioner, perception och koncentration har de en totalitär makt över de människor som utses till deras måltavlor. Vi kommer till det längre fram.

CIA och även MI6 låg tidigt bakom nätverken Staybehind/Gladio, NATO:s hemliga motståndsrörelser som skapades efter andra världskriget. Det ursprungliga syftet var lätt att förstå -att förbereda Europa på ett nytt tredje världskrig och nya invasioner efter två världskrig som uppstått tätt efter varann.

Men dessa nätverk har kört i diket och är en dold maktfaktor som aldrig kan ställas till svars för sina beslut. De har förknippats med terrorism, false flag-attacker och organiserad brottslighet i många länder. Säkerhetstjänster och militär ingår i dessa nätverk.

CIA MI6 #SaveMyDaugther #SaveMySon
CIA och MI6 etablerade NATO:s hemliga nätverk.

Smickrar och förför

CIA:s rekryteringsmetod kan vi kalla för ”Seduce and Abuse”. Genom att på olika sätt smickra och förföra människor lockas människor in i verksamheten. CIA bjuder upp till ”dans” i deras ”kungarike” – metaforerna ”dans” används för att ge människor en invit. Jämför med tv-programmet ”Let’s dance”, ett tv-format som skapades av BBC i England. De jämför sina nätverk med ett kungarike. De brukar ta kungahusen som gisslan.

Om inte smicker hjälper inrättas olika hot för att göra människor följsamma. Hoten kan komma utifrån och från tredje part, dvs organiserad brottslighet eller terrorister.

Grunden är manipulation

Manipulation är CIA:s främsta kännetecken. De anser att människor behöver ”gå i skolan” och ”lära sig hur världen fungerar”. Det är en vanlig metafor som de ofta använder – ”skola” och ”friskola”. På det här sättet lär de politiker och beslutsfattare att förhandla och att svika sina ideal. På så sätt får de också hållhakar på människor som sedan används för att driva igenom agendan. Eftersom alla militära nätverk har gått i samma skolor så tillämpar även nordiska nätverk och FBI dessa metaforer.

Den som inte accepterar dessa metoder påstås lida av Asperger eller ADHD. Du pekas ut som en person som saknar social kompetens eftersom du inte vill ha med deras metoder och nätverk att göra. Och du kan få höra att du är dyslektiker, som om du inte är läskunnig eftersom du inte tycks förstå och acceptera deras förvrängda uppfattning av hur världen fungerar.

Neuropsykiatriska diagnoser används uppenbarligen även i realiteten som ett sätt att trakassera både vuxna och barn. De har nämligen byggt upp enorma nätverk inom psykiatrin och vården som följer deras agenda.

Om du inte samarbetar påstås du vara handikappad

CIA har också ett brett nätverk av personer inom assistansverksamhet och kan därför rent fysiskt skicka ut handikappade personer runtomkring sin måltavla. Det är ett sätt att symboliskt tala om att du lider av ett handikapp så länge du inte samarbetar eller följer deras instruktioner. De använder också färger och siffror som olika symboler och iscensätter gärna en gatuteater kring sina offer.

Samtidigt som de förför sin måltavla genom att uppmuntra människor när de samarbetar, så begår de grova integritetskränkande övergrepp genom att ta över måltavlans tankeverksamhet för att påverka dem. Det innebär i klartext att man använder tankeläsning och planterar tankar respektive bilder i människors hjärnor. Ibland är det mycket subtilt och märks inte. Det krävs en mycket medveten person för att upptäcka detta. Andra gånger är det oerhört utstuderat, och deras intrång i medvetandet är mycket intensiva och till och med fysiskt påtagliga. De skapar t ex erotiska sensationer rent fysiskt hos sitt offer som ett belöningssystem. Det ger en otäckt stark påverkan.

Tankekontroll, tankestyrning, tankeläsning. NATO EU försvars- och säkerhetspolitik.
Utdrag ur Gunnar Walls bok ”Konspiration Olof Palme. Mordet, politikern och hans tysta fiender”. Dåvarande ÖB noterar att Palme kan vara utsatt för tankekontroll. Boken nämner för övrigt Staybehind.

Du kan försöka att tacka nej men det accepterar de inte. De tolererar inte att du har en egen vilja utan kommer att följa dig till graven om du har blivit utsedd till mål. Så grym är metoden ”Seduce and Abuse.”

Moderna museets seminarium bekräftar tekniken för tankeläsning

Existerar verkligen tankeläsning? Är inte mind control science fiction?

Moderna museet i Stockholm hade ett arrangemang i juni 2017 kallat ”A Night of Philosophy”. Där medverkade filosofer från olika länder som bekräftade att tekniken för tankeläsning existerar, men att det är djupt oetiskt att använda den. Och i Gunnar Walls bok om Palme-mordet nämns tekniken – där har dåvarande ÖB gjort en notering om att Palme antogs vara föremål för tankekontroll. Det är 30 år sedan.

Alla verktyg används för att få kontroll

Etik ingår däremot inte i dessa organisationers vokabulär. Snarare gör de allt som står i deras makt för att mörklägga att tekniken finns över huvud taget. Den ger ju en enorm makt. En makt som militär och dolda nätverk i USA, Ryssland, EU och kanske framförallt Sverige använder. På vanligt folk.

Den som lägger märke till detta och rapporterar om det påstås lida av psykiatriska problem, blir inlåst på psykiatrisk vård och tvångsmedicinerad. De har ett utbrett nätverk av psykiatriker som medverkar till detta. Det tycks vara norm i många länder, inte minst i Sverige.

Politisk psykiatri. LPT och psykiatrisk tvångsvård pga åsikter. Inte medicinska orsaker.
Överläkarens beslut till fortsatt tvångsvård handlar om åsikter. Att Annikas åsikter spridits på sociala medier, trots att mobiltelefonerna beslagtagits Det kan inte bli tydligare – någon medicinsk motivering saknas helt.

En humanitär stormakt är ett tacksamt mål

Sverige är ett tacksamt mål eftersom vi har haft fred i 200 år och lever i tron om att Sverige är en humanitär stormakt som ingen vill något ont. Vi har dessutom en konsenskultur där de flesta vill vara överens och slippa konflikter. Vi har vidare monterat ner psykologiskt försvar och professionellt försvar under många år.

Istället har vi fått en sorts okontrollerad paramilitär med dolda, informella Staybehind-nätverk i affärslivet och i frivilligorganisationer som begår gräsliga övergrepp på svenska medborgare, både vuxna och barn. De sätter sig över all lag och rätt, mörklägger sina övergrepp med hemligstämpel, använder informella beslut, döljer obekväma sanningar och leker Gud. Säkerhetspolisen har också egna informella nätverk. Det hela har eskalerat.

En militär lag som utnyttjar barnen

Militära organisationer som NATO anser sig stå över lag och rätt. Advokater och rättssalar är en onödig utsmyckning. Grundläggande rättigheter och lagbok används enbart för att skapa en illusion om att samhället fungerar. Den militära lagen genomsyrar allt och den uppfinner skulder och reverser, skatter och pålagor som människor får betala in natura, ofta med sina egna barn som insats.

Militär lag. BMW.
En timme efter att Annika publicerar ett pressmeddelande och begär hjälp så kör den här BMW:n upp mitt framför henne. Det är svårt att undvika texten på registreringsskylten: ”LAW”.
Law. Loi. Barnrätt.
Det franska ordet för ”lag” är ”LOI”. Det har även förekommit på svenska registreringsskyltar. Frankrike är ett av de 5 NATO-länderna som trakasserar Annika. Bilden togs för ca 2 år sedan, på en resa i Europa.

Barnen ska nämligen fostras in i dessa dolda nätverk. Människor utnyttjas brutalt för deras egen agenda.

Man kan också iscensätta olika tvister och andra övergrepp för att mjuka upp sina offer. Den som har barn kan råka ut för vårdnadstvister, fejkade polisanmälningar, iscensatta orosanmälningar och omhändertaganden av barn. Det är CIA, svensk militär och dolda nätverk som ligger bakom dessa övergrepp.

Sverige leder ligan av omhändertaganden av barn

I Sverige påpekar familjerättsadvokater att antalet omhändertaganden av barn har ökat explosionsartat de senaste fem åren – en ökning med ca 80 procent. De har nyligen tagit fram en petition gällande detta och presenterat den i Europaparlamentet. Det är svårt att tro att just svenska familjer plötsligt har blivit så oerhört mycket sämre på att ta hand om sina barn. Men genom att splittra familjer och utsätta barn för svåra upplevelser blir människor lättare att kontrollera. Inte minst barnen som drabbas av mer eller mindre traumatiska upplevelser redan när de är små. Lägg därtill tankekontroll och du får beskedliga individer som är lätta att kontrollera.

Som vuxen går det ofta att särskilja sina egna tankar från planterade. Du har möjlighet att analysera ett förlopp i efterhand och reflektera över varför du gjorde vad och varför. Barn saknar den mognaden. De får budskap projicerade direkt i sitt medvetande och förstår inte vad de gör och varför. Det är fruktansvärt grymt.

Orsakar medvetet trauman

Att medvetet orsaka trauman ingår i CIA:s MKUltra-program. Man insåg tidigt att detta var ett effektivt sätt att få individer som är lättare att påverka och kontrollera. Stabila, trygga människor står däremot stadigt i sina värderingar och ger inte efter lika lätt. Trygga och välutbildade människor med integritet genomskådar propaganda och falsk flagg. De ska därför bort. Några avvikande röster går bra, för det blir alltför uppenbart att systemet är manipulerat annars. Men alltför obekväma röster blir utrensade. Rent fysiskt.

Militären inspireras av idrotten och fotbollen som tidigt upptäcker talanger och fostrar in dem i en roll. De använder droger för att påverka barns utveckling – utan medgivande och information. Och precis som fotbollsklubbar säljer spelare, så gör de transaktioner mellan olika länder och flyttar runt människor mellan olika länder.

Den som drabbas av tvister, grovt förtal och motgångar förstår sällan att vem som ligger bakom. Därför kan de närma sig sitt offer även från andra sidan och erbjuder hjälp om du går in i deras nätverk. De påstår sig tycka synd om dig som drabbas så hårt, och ger sken av att vilja hjälpa dig och skydda dig.

I själva verket blir det här ett sätt att kontrollera och isolera människor. Det finns flera exempel på hur de slår en järnring runt sina offer på det här sättet.

”Svenska spel” – för du vet aldrig om du får dina rättigheter

På samma sätt ser man till att ett samhälle begår gräsliga övergrepp på sina egna medborgare. Och påstår sedan att endast de kan hjälpa den drabbade mot korrupta myndigheter och politiker.

I Sverige används begreppet ”Svenska spel” för att beskriva att om du gör anspråk på dina lagliga rättigheter så är det jämförbart med att spela på ett casino – du kanske vinner en liten slant men sannolikt förlorar du allt.

Se bara alla JO-anmälningar som inte ger människor mer än dubbel förödmjukelse. Tänk på ”Barnläkaren” på Astrid Lindgrens barnsjukhus och vilken behandling hon fick. Och bara en försumbar ersättning som kompensation.

Organisationer som Tryggare Sverige påpekade vidare i Almedalen 2017 att polisen har blivit politiserad – alla får inte hjälp och vissa motarbetas eller trakasseras direkt.Mycket tyder på att även sjukvården är politiserad. Somliga får vård, andra inte. Vilket sjukhus du ska välja beror på vilken allians du tillhör.

Ökar rättshaveristerna eller minskar rättvisan?

Den som gör anspråk på att lag och rätt ska gälla och kanske till och med anmäler myndigheter till olika instanser kallas för rättshaverist. Högljudda protester ”hörs” inte, och du kan till exempel jämföras med en operaartist som överdriver och dramatiserar.

Genom utstuderad mediepåverkan har vi haft en omfattande rapportering om psykisk ohälsa men även rättshaverister på senare år. Det är ingen slump. Det är medvetet för att prima människor, mörklägga verkligheten och styra människors uppfattning. Läs på om DDR och forna Östtyskland. Deras metoder var så effektiva att de har blivit kopierade av många.

USA och Europa är inte föredömen för lag och rätt

För genom att tysta medier sprids inte informationen om dessa myndighetsmissbruk och övergrepp. Därför tror vi att vårt samhälle fungerar med de lagar och regler vi har på pappret. Det är tyvärr missvisande och all medierapportering går ut på att USA och Europa är föredömen när det gäller lag och rätt och mänskliga rättigheter medan vi förbehåller oss rätten att peka finger åt andra.

Alla NGO:ers arbete och alla våra politiska åtgärder riktar sig åt helt andra länder och platser som befinner sig i ett öppet krig. Själva lever vi varje dag i en dold konflikt men vet inte om det. Vår uppmärksamhet styrs åt ett annat håll.

Tystade medier leder till ”fake news” och medieförakt

Människor förstår inte att dessa övergrepp och myndighetsmissbruk existerar förrän de blir utsatta för dem. Media tar inte sitt ansvar utan kallas numera föraktfullt för ”MSM” – mainstream media som många slutat lita på.

Det innebär också att människor upplever att medier inte längre speglar deras vardag och inte ger en rättvisande bild av samhället. Så göder etablissemanget politikerförakt och medieförakt och skapar själva anledningen till att nya plattformar och ideer om händelseutvecklingen växer fram. De motarbetas och kallas för ”fake news” eller mobbas ut av etablissemanget. Det är inte demokrati eller öppenhet.

Vi får politikerförakt, spekulationer och misstro. Se bara på nuvarande regeringskris. Hur tror ni att Transportstyrelsens FUP läckte och varför? Det dröjde dessutom länge innan en presskonferens arrangerades och gav människor konkreta uttalanden att analysera. Innan dess florerade mängder med spekulationer – kaos. Transportgate är vidare en försvars-fråga, och försvaret aka NATO är intimt förknippat med CIA och MI6. Och man vill uppenbarligen byta ut vissa personer i regeringen. Säpos FUP:ar läcker ju aldrig annars.

Underblåser konflikter och infiltrerar bägge sidor

Dessa allianser trivs med att skapa konflikter och infiltrerar gärna bägge sidor för att underblåsa konflikten och skapa starkare spänningar. Vi kan kalla det för en ”Twin-Tip” strategi – tänk på twin-tip skidor som man kan åka med på båda hållen. Samtal förs helst ”bilateralt” dvs mellan två parter, inte med fler åt gången. På så sätt får människor olika information.

I dessa tider måste man tänka efter

När det råder lag och ordning blir militärens och säkerhetstjänsters manipulationer lättare att genomskåda och svårare att genomföra.

När det inte fungerar får vi politiker och beslutsfattare som säljer ut skyddsvärd information och individer som borde skyddas. Då får vi Transportgate och personer som slits mellan olika supermakter, terroristhot och organiserad brottslighet istället för att få skyddad identitet. Då får vi familjer som används som labbråttor och försöksdjur för militära, kemiska experiment och hjärnforskning.

Du kläms mellan omöjliga val

Manipulation är ständigt den minsta gemensamma nämnaren i alla dessa organisationers metoder. De förför människor, samtidigt som de begår gräsliga övergrepp. De ”klämmer” människor mellan olika till synes omöjliga val och utpressningssituationer. Du tvingas välja mellan pest eller kolera.

I deras ”skola” får människor lära sig att absoluta värden som till exempel mänskliga rättigheter och barns rättigheter alltid är förhandlingsbara. Allt är en fråga om affärer och transaktioner. Allt och alla har ett pris.

För dem är makt och kontroll ett elakt spel – ett spel som bara kan vara utformat av personer med påtagliga drag av sjuklig psykopati. Det är dessa människor som har makt idag.

Att ingå i detta spel av ”Seduce and Abuse” är jämförbart med Strindbergs teaterpjäs ”Dödsdansen”. Det är en dans med en allians som misshandlar dig med ständiga övergrepp och som följs av insmickrande, falska löften.

Rättsröta Sverige är ett initiativ som tar fasta på att den förekommer utbredda brister inom myndighetsutövningen i Sverige även om samma utveckling också förekommer i andra länder. Genom att beskriva fallstudier och informera om hur individer drabbas vill vi bidra till att återinföra rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Den här texten publicerades ursprungligen på My Newsdesk sommaren 2017

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *