Nyårslöfte 2018: ”Sluta bli lurad av försvars- och säkerhetspolitiken”

Att vara neutral är att ha hög integritet och för det krävs hög kunskap. Tyvärr används begreppet istället som en synonym för ”ryggradslös”. När politiker använder begreppet i Sverige så påminner det om att ge ett svältande folk bakelser. Det är ett folk som svälter på faktisk information om den svenska efterkrigshistorien och nuläget. Och ett folk som befrias från kunskap kan inte delta i samhällsdebatten, och får svårt att avgöra vad som egentligen ligger bakom alla utspel.

Eftersom försvars- och säkerhetspolitik är ett aktuellt ämne duggar artiklar, reportage, debattartiklar och utspel tätt numera. Det är påtagligt hur envist den svenska självbilden och propagandan spelas upp för villiga journalister som glatt återberättar vad makten vill förmedla.

Det hade varit klädsamt med mer djup i rapporteringen. Många har ensidiga källor och det resulterar i en ensidig rapportering.

Det är ett fint sätt att formulera att våra största dags- och kvällstidningar ägnar sig åt ”statlig propaganda”.

Det är också en mjuk omskrivning för att Sverige, makthavare och media saknar självinsikt.

Vi ska titta på ett par belysande exempel. Det tydligaste exemplet fångades upp redan i ingressen. Är Sverige neutralt? När var Sverige sist neutralt?

Det här kniviga kravet på sanning glider politiker vant förbi genom att ducka och smyga in NATO under bordet medan svenska folket låter sig matas med uppgiften att landet fortfarande är neutralt.

 

Vem tror på det? Hand upp, alla som tror att Sverige skulle välja en annan sida än USA och NATO i en konflikt. Den svenska Staybehind-verksamheten och NATO-samarbetet sedan andra världskriget är dokumenterat.

EU är vi redan medlemmar i sedan många år. Det är också en allians. En allians som numera ska utforma ett eget försvar: ”The European Defence Union.”

Hur kommer det sig då att detta uttalande får stå så oemotsagt? Media har naturligtvis ett enormt ansvar. Som de inte tar. Som tack för det får de finna sig i att bli kallade main stream media, lite förminskande. Det får de tåla.

Att svenska folket låter frågan bero är också intressant. Livspusslet och veckomatsedeln är tydligen viktigare.

Det här landet har helt enkelt vant sig vid att olika begrepp som ”neutralitet” och ”sanning” är flytande i Sverige. Det vanligaste svaret är: ”Det beror på.” Och det beror aldrig på några djuplodande filosofiska utsvävningar om moral och etik. Utan på pragmatism, politik och ekonomi (PPE).

I mångkulturalismens släptåg har vi lärt oss att anpassa oss och vara smidiga (politiskt korrekta) för att inte stöta oss med någon – den svenska konflikträdslan och strävan efter konsensus firar segrar varje dag.

Politik och företagande ska hållas isär. Inte blandas ihop. Jo förresten, om försvaret och säkerhetspolisen kommer och knackar på och vill ha hjälp av företagen, då går de bra. Men det ska ske – under bordet.

Det där bordet måste vara väldigt stort för att rymma så många mörkläggningar och dolda allianser. Ett platt paket från IKEA, kanske? Med olika höjd, beroende på hur mycket som ska få plats. Vi kan kalla serien för ”Nils” efter Nils Holgersson eller ”En svensk klassiker.”

 

För i Sverige kan man resonera sig fram till vad som helst. Förnuftigt. Med en förnuftig och pragmatisk inställning kan man komma fram till att en Decemberöverenskommelse som syftar till att eliminera opposition, vuxenmobba ut ett demokratiskt valt parti från beslut och slänga boken för demokratins spelregler – faktiskt är väldigt klokt. Förnuftigt.

Så hade man aldrig gjort i ett land som har fått kämpa för sin demokrati. I Sverige kompromissar man ledigt bort även mänskliga rättigheter, barns rättigheter och rättsstaten på samma förnuftiga, pragmatiska sätt.

 

Pragmatism och förnuft är livsfarligt utan värderingar och moralisk kompass.

För med enbart pragmatiskt förnuft kan man resonera sig fram till att Hitlers koncentrationsläger var en ganska ”praktisk lösning på en demografisk utmaning i befolkningsfrågan”.

Med en förnuftig, resonerande inställning kan man till och med komma fram till att psykiatrisk tvångsvård för somliga är en ganska bra deal istället för att staten ska behöva erkänna alla mörklagda hemligheter och stå för vad som egentligen sker i vårt land. Det är inte ovanligt att missbruka psykiatrisk tvångsvård på det här sättet. Psykiatriska kliniker är fullbelagda med människor varav hälften inte skulle behöva vara där över huvud taget.

 

Frikopplad från värdegrund – för vi har ju fått lära oss att i Sverige har vi inte ens några egna värderingar –  och andra mjuka värden som ”rör till” diskussionen för vårt ingenjörstunga land kan man också komma fram till att istället för att ge skydd åt människor tillsammans, så är det mer förnuftigt att skilja dem åt.

Det här tankesättet går igen i många beslut. Förnuft före moral. Pragmatism istället för värderingar.

 

Man kan konstatera att det svenska samhällsklimatet, försvarspolitiken samt inrikespolitiken färgas av ett par nyckelord. Vi kan kalla det för en PK-skala:

  1. Mörkläggning
  2. Bekvämlighet, istället för sanning
  3. Propaganda, istället för verklighet
  4. Förnuft, istället för värderingar
  5. Opålitlighet. Det är ett fint ord för lögner.

 

Men det Mörkläggs (1) förstås, och omgärdas av Bekväma (2)  Lögner (5) och Propaganda (3) eftersom Opålitliga (5) makthavare numera saknar Värderingar (4). Det får många lida för. Varför ställer sig inte svenska folket på gator och torg och protesterar? Är veckomatsedeln verkligen så krävande? Vi protesterar ju mot slavhandeln i Libyen.

Det här är ett par aktuella exempel:

 

20180101
20171230-20180101

 

SvD 20180101. Bilden är ett collage.
SvD 20180101. Hela artikeln färgas av total brist på insikt om hur den svenska rättsstaten har urholkats och okunskap om det utbredda myndighetsmissbruket. Detta är enögd statspropaganda i sin värsta form. (Bilden är ett collage.)

 

Det här Twitter-flödet vittnar om att Rädda Barnen inte har lyssnat på mina upprop över huvud taget. De har fått många mail av mig om den gräsliga situationen för barn i Sverige. Här sitter de med Svenska Institutet i Baltikum och framstår som en förebild. Det är plågsamt. De bryr sig inte alls om att Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättiigheter har tvingats lägga fram en petition i EU för att begära att de svenska grova bristerna i barnrätt granskas - domstolar, socialtjänster och andra myndigheter bidrar till rättsrötan. De bekommer varken Rädda Barnen eller Svenska Institutet.
Det här Twitter-flödet vittnar om att Rädda Barnen inte har lyssnat på uppropen över huvud taget. De har fått många mail om den gräsliga situationen för barn i Sverige. Här sitter de med Svenska Institutet i Baltikum och framstår som en förebild. Det är samma SI som i artikeln med Hultqvist ondgör sig över omvärldens syn på Sverige – en syn som verkar betydligt mer korrekt uppfattad än vad som är bekvämt för den svenska imagen. Det enda SI bekymrar sig över i artikeln med Hultqvist är hur sanningen påverkar handel och turism. De täcker in samtliga punkter 1-5 på PK-skalan. Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter har tvingats lägga fram en petition i EU för att begära att de svenska grova bristerna i barnrätt granskas – domstolar, socialtjänster och andra myndigheter bidrar till rättsrötan. Det bekommer varken Rädda Barnen eller Svenska Institutet.

 

När politiker, myndigheter och media ständigt missbrukar sin makt och för människor bakom ljuset – hur ska vi då kunna göra rätt val och vara delaktiga i samhällsutvecklingen?

Det är valår i år. Alla är stöpta i mer eller mindre samma form. Ingen adresserar de djupare frågorna, ideologi och värdegrund. Det stannar på skattesatser och antal poliser. Inte vad poliserna gör, och om de gör vad de ska. Inte om rättsväsendet, vad de gör och om de gör vad de ska. Inte vad försvaret gör och om de gör vad de ska. Inte om säkerhetspolisen och inte heller om socialtjänsten. Kort sagt, det är många svarta hål.

 

Vad beror alla svarta hål på? Försvars- och säkerhetspolitik är snårigt. För det är så många minor utplacerade. Kom ihåg PK-skalan. 5 strategier för att undvika verkligheten och istället erbjuda bakelser åt folket som borde hungra efter sanning och upprättelse.

Problemet är att många gånger kan det finnas en god intention med ett uttalande, sett i sitt faktiska sammanhang. Men eftersom man aldrig talar om bakgrunden och undviker klarspråk så uppfattas den aldrig. Resultatet är en rad uttalanden som går stick i stäv med vad vi ser omkring oss. Det blir ett kognitivt glapp.

 

Och istället för att arbeta med det utbredda myndighetsmissbruket i Sverige, obefintligt tjänstemannaansvar och uppenbara tecken på att Sverige inte längre är en rättsstat enligt FN:s principer, så har säkerhetspolis, försvar och försvarsminister en tyst överenskommelse: de nekar och pekar finger åt ryssen. Det borde ha varit skrattretande, men skrattet fastnar i halsen.

IMG_6527

 

På FN:s hemsida citeras Antonio Guterres nyårstal: ”Narrow the gaps. Bridge the divides. Rebuild trust by bringing people together around common goals.”

I Sverige och även i EU får det en helt egen tolkning, som vanligt.

 

Seminarium på tankesmedja i Bryssel sept 2017. Alla är ense om behovet av reformer. Det vore klädsamt av makthavare att tala ut om verkligheten bakom detta.
Seminarium på tankesmedja i Bryssel sept 2017. Alla är ense om behovet av reformer. Det vore klädsamt av makthavare att tala ut om verkligheten bakom detta.

 

Istället för att  beskriva varför reformerna är så viktiga så att människor förstår debatten och kan delta, så mörkläggs det under ett par sociala pelare i Göteborg.

Det ser ju vackert ut. Men vi är trötta på vackra ord. Vi borde i alla fall vara det. Vi som har sett den mörka verkligheten bakom de vackra orden är mer än trötta – vi känner oss grundlurade.

Ingen på gatan förstår varför de där reformerna i EU och även i FN är så viktiga och vad de egentligen handlar om. Lika lite förstår människor varför en del är så bestämt emot NATO, för motståndarna klassas genomgående som ryska troll. Det är varken nyanserat eller särskilt smart.

Att försvars- och säkerhetsfrågan är så laddad beror på att ingen talar om vad NATO och militära allianser med Staybehind-verksamheter och vapenhandel som är belastad med dokumenterad korruption har för effekter på folks vardag även i fredstid. Det här drabbar dig och dina barn, och du som är anhörig till de som levde och var verksamma under kalla kriget.

Att du ingenting får veta beror nämligen på att frågan är för:

Obekväm (2) eftersom den verksamheten saknar Värderingar och därför resulterar hela ämnet i Mörkläggning (1) och Propaganda (3) som gör makthavarna Opålitliga (5) eftersom de är Förnuftiga(4) och drar en Lögn (5) för sin befolkning.

Bild Saudi vapen Shadowlands

Gott nytt år 2018. Inled året med att kräva både media och makthavare på besked. Sluta bli lurad. Det är väl ett bra nyårslöfte? Särskilt under ett valår.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *