Politiker kallar avvikande uppfattningar för ”psykisk sjukdom”

Att politisk psykiatri är mycket utbrett i Sverige finns det flera exempel på. I slutet av december 2017 går en gruppledare inom (v) till attack mot Ann Heberlein och påstår att Heberleins uttalanden är tecken på psykisk ohälsa. Gruppledaren arbetar som sjuksköterska inom psykiatrin. Att politiker inte klarar av att hantera avvikande uppfattningar utan klassar det som psykisk sjukdom är sannerligen ett oerhört starkt tecken på demokratisk ohälsa.

Det finns många exempel på att psykiatri tillämpas för att tysta obekväma röster i Sverige. Undertecknad har utsatts för detta, med politikers goda minne.

Advokater inom exempelvis familjerätt intygar att deras klienter ofta påstås lida av psykisk ohälsa, och att det är i stort sett omöjligt att i Sverige hitta en psykiatriker som har integritet att göra en egen, självständig bedömning.

Personer som arbetar för staten informeras om att det inte finns några oberoende psykiatriker i Sverige utan att den som läcker kommer att diagnostiseras och tvångsbehandlas. Kort sagt, det finns många exempel på att psykiatri missbrukas i Sverige.

Annika Möllström har själv tvingats söka upp internationella psykiatriker i samband med falska anklagelser i en vårdnadstvist. Ett av besöken gav nya insikter om hur psykiatri används även utomlands:

– Jag har själv haft samtal med en engelsktalande psykiatriker i en europeisk huvudstad som har uppdrag för engelsktalande ambassader. Hit kommer personalen och kallar sig  ”Mr Jones, Mr Jones och Mr Jones” och när de talar för mycket så ordineras de psykofarmaka för att ”put the information in the back of their heads. After some time with medication, they usually do.” Alla som har tvingats ta psykofarmaka och särskilt antipsykotika vet effekten. Det är ett effektivt hot och lägger snabbt locket på obekväma sanningar som ska stanna där de är, säger Annika Möllström.

 

Avvikande politiska åsikter är inte en psykiatrisk diagnos

Lotta Back som har uttalat sig om Ann Heberlein är gruppledare inom Vänsterpartiet och tillika sjuksköterska inom psykiatrin. Som psykiatrisköterska är det avgörande att kunna skilja på vad som är en avvikande uppfattning, och vad som är uttryck för en psykiatrisk diagnos. Att Lotta Back inte klarar av detta är synnerligen anmärkningsvärt. Det väcker också frågor om hennes patienter och kulturen inom psykiatrin där Back arbetar. Hör deras patienter verkligen hemma på en psykavdelning eller är de intagna pga obekväma åsikter?

Ovanpå detta är Back även politiker. Att påstå att politiska motståndare lider av psykisk ohälsa i sin argumentation är ett agerande som för tankarna till länder som vi i väst gärna brukar kritisera. Forna DDR är ett bra exempel men det finns även samtida regimer som har samma metoder. Den svenska regimen hör numera dit.

 

”Dödlig psykiatri” om korruption inom psykvården i Väst

Den som vill fördjupa sig i professionell kritik av psykiatrin i Väst rekommenderas att läsa Peter Goetsches bok ”Dödlig psykiatri”. Den som kritiserar psykiatrin i Sverige får dock finna sig i att bli häftigt förtalad. Det om något är ett tecken på att något inte står rätt till – regelmässigt förtal är en psyops-strategi.

Det är också värt att notera att MR-organisationen Civil Rights Defenders har fått i uppdrag att granska frihetsberövanden i Sverige, till exempel inom psykiatrisk tvångsvård. I det här fallet är det FN som har uppmärksammat att det kan förekomma avarter. Inom EU har MR-organisationen AEDH fått samma uppdrag – att granska frihetsberövanden i Europa, däribland psykiatrisk tvångsvård.

 

Rapporter om tilltagande psykisk ohälsa är sannolikt beställningsjobb

I sammanhanget är det värt att notera hur media överlag de senaste åren ständigt fyller tabloiderna med rapporter om den tilltagande psykiska ohälsan i Sverige. Det kan inte ha undgått någon. Det finns all anledning att anta att dessa rapporter är beställningsjobb som rapporteras ut i dags- och kvällspress som numera fungerar som okritiska megafoner för myndigheter och statlig propaganda.

Svenska medborgares skattepengar kan säkerligen användas på ett mer konstruktivt sätt.

Hela ämnet handlar i grunden om:

  • Yttrandefrihet.
  • Demokrati – att kunna skilja en avvikande politisk åsikt från psykisk ohälsa.
  • Propaganda – att förstå hur obekväm information/personer förringas och oskadliggörs.
  • Vikten av oberoende och fritt granskande media.
  • Rättsstaten.

 

Utdrag ur tråden Back-Heberlein

Här publiceras mitt mail till Lotta Back samt ett axplock från Twitter-flödet i ärendet Back-Heberlein:

 

Mail till Lotta Back

 

svtnyheter_ingress

Citerar inlägget från Twitter då det skett från på en offentlig plattform. Givetvis står citatet fritt från de slutsatser som finns tidigare i artikeln.
Citerar inlägget från Twitter då det skett från på en offentlig plattform. Givetvis står citatet fritt från de slutsatser som finns ovan i den här artikeln.

 

Att SvT okritiskt återger historien är också intressant.
Att SvT okritiskt återger historien är också intressant.

 

Back IVO-anmäldes för sitt uttalande. Dock kräver hela incidenten en djupare granskning av professionalismen och integriteten inom psykiatrin, en norm-diskussion samt en diskussion om det politiska klimatet i Sverige där avvikande politiska åsikter klassas som psykisk sjukdom. Det finns fler exempel på det. Däremot gör alla medier som SvT i dumpen ovan - de återger okritiskt hela förfarandet.
Back IVO-anmäldes för sitt uttalande. Dock kräver hela incidenten en djupare granskning av professionalismen och integriteten inom psykiatrin, en norm-diskussion samt en diskussion om det politiska klimatet i Sverige där avvikande politiska åsikter klassas som psykisk sjukdom. Det finns fler exempel på det. Däremot gör alla medier som SvT i dumpen ovan – de återger okritiskt hela förfarandet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *