Politisk psykiatri är utbrett i väst

Annika Möllström är skribent och aktiv inom frågor som rör mänskliga rättigheter, barns rättigheter och rättssamhället. Hennes egen familj är utsatt för grova övergrepp av militär och NATO. Nu spärras hon in på psykiatrisk tvångsvård av myndigheterna pga av sitt engagemang.

– Jag utsätts varje natt för hemfridsbrott. Säkerhetstjänst och försvar söver mig och kontrollerar mina saker. Igår morse vaknade jag med ett blåmärke i armvecket och tydliga spår av en injektion. Det gjordes när jag sov, berättar Annika Möllström.

Hon är redan utsatt för grova trakasserier och experiment. Bland annat hjärnexperiment. Nattetid drogas hennes mat i kylen och hon råkar ibland ut för matförgiftningar.

”Rikets säkerhet” används som  standardursäkt för att mörklägga sanningen

Annika Möllström skriver regelbundet till media, politiker och opinionsbildare. Ingen agerar och stoppar övergreppen. Hon gör polisanmälningar men militär och NATO blockerar polisen från att utreda genom att hänvisa till rikets säkerhet.

– Nu är jag orolig över injektionen jag har fått. Jag får också signaler om att mina barn far illa. Vidare har jag precis inlett en vårdnadstvist eftersom försvar och NATO tog ifrån mig barnen för två år sedan i en manipulerad vårdnadstvist. Nu signalerar man att NATO bestämt att tingsrätten ska instrueras att döma vårdnaden till pappan igen, säger Annika Möllström.

Varje gång Annika Möllström öppet rapporterar om de grova övergreppen av Säpo, försvar och NATO så blir hon inlåst på psykiatrisk tvångsvård.

Politisk psykiatri. LPT och psykiatrisk tvångsvård pga åsikter. Inte medicinska orsaker.
Överläkarens beslut till fortsatt tvångsvård handlar om åsikter. Att Annikas åsikter spridits på sociala medier, trots att mobiltelefonerna beslagtagits Det kan inte bli tydligare – någon medicinsk motivering saknas helt.

Obekväma sanningar klassas som ”vanföreställningar”

Myndigheterna påstår att hon lider av ”vanföreställningar”. All censurerad kommunikation, blockerade telefonsamtal, oinformerade tvångsinjektioner nattetid och på Danderyds akut i helgen vill inte myndigheter kännas vid.

Med militär teknik hindras hon från normal nattsömn och utsätts för grova, integritetskränkande ingrepp trots stt hon protesterar hos ambassader och polisanmäler det som brott mot mänskliga rättigheter. Annika utsätts dagligen för tortyr. Inga myndigheter lämnar någon information över huvudtaget. Detta har pågått i fyra år.

Svenska folket har rätt att få veta

– Jag upplever att Sverige har en utbredd NATO-korruption i alla myndigheter och på politisk nivå. Media tystas. Psykiatriker ingår i nätverket liksom många andra myndigheter. Men allting tystas ner och hemligstämplas och påstås handla om nationens säkerhet. Detta är orimligt.

Just nu sitter Annika på St Görans psykakut. Imorgon flyttas hon till Danderyds sjukhus avd 140 eller 141. Där får hon hållas inlåst tills hon tar avstånd från sina åsikter och sin rapportering. Detta är Sverige 2017.

Hemliga injektioner nattetid. #syforlivet
Annika vaknar med märken som detta två nätter under en och samma vecka. I efterhand får hon höra att intentionen var den bästa efter omständighterna. Men det är ytterst obehagligt och väcker många frågor. När samhället mörklägger alla omständigheter och inte klarar av att tala öppet om vad som sker, så är det här en verklighet som fler lever med. Inte bara i Sverige.

Rättsröta Sverige är ett initiativ som tar fasta på att den förekommer utbredda brister inom myndighetsutövningen i Sverige även om samma utveckling också förekommer i andra länder. Genom att beskriva fallstudier och informera om hur individer drabbas vill vi bidra till att återinföra rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Texten ursprungligen publicerad på My Newsdesk sommaren 2017.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *