Sverige sover med åsiktskontroll och censur

Under många år har Annika Mölllström använt tjänsten My Newsdesk för att sprida pressmeddelanden och nyheter för olika företag, och även för egen del. Sommaren 2017 meddelar My Newsdesk att man stänger hennes konto, och hänvisar till en rad underliga omständigheter. Bland annat att man inte vill blanda samhällsinformation med företagsnyheter, men man påstår även att Annika ”kränker politiker”. Med tanke på att JO och KU samt Regeringskansliet fullständigt duckar i hennes fall så är My Newsdesk kommentar helt enkelt inte relevant.

– Det var ny information för mig – att My Newsdesk inte publicerar nyheter utöver ren företagsinformation. Det betyder ju att man inte längre är en professionell och heltäckande tjänst för journalister utan snarare en reklamtjänst. Det framgår ingenstans, säger Annika Möllström.

Annika Möllström är kommunikatör och van vid att använda en professionell tjänst för att distribuera pressmeddelanden. Det här bemötandet och insikten om att My Newsdesk ser sig som en reklamtjänst snarare än en nyhetstjänst kommer naturligtvis att påverka hennes val av tjänster för sina egna kunder framöver.

My Newsdesk. Pressmeddelanden. Repression.
Tjänsten My Newsdesk stänger Annikas konto. Notera argumenten.
My Newsdesk. Pressmeddelanden.
Annika invänder mot My Newsdesks Sverigechefs motiveringar.

Känsliga sanningar tystas på alla upptänkliga sätt

Att My Newdesk anser att Annika Möllström smädar politiker är uppseendeväckande. Det väcker frågor om My Newsdesk oberoende ställning som distributör av nyheter och information.

– Jag undrar naturligtvis om det är någon som har hört av sig till My Newsdesk. Eller om det finns andra kopplingar som numera styr innehållet.

Annika Möllström har råkat ut för många försök att tysta hennes ögonvittnesskildringar de senaste åren. Bland annat har myndigheterna låst in henne på manipulerad psykiatrisk tvångsvård för ”vanföreställningar”. Där har man beslagtagit hennes mobiltelefon och sett till att hon inte fått meddela sig med omvärlden, vänner, familj eller affärskontakter.

Även sociala medier blockeras – för fler än Annika

– Dessutom har mina sociala medier blockerats. För bara någon vecka sedan lyckades jag inte lägga upp ett inlägg på Instagram, det visades ett felmeddelande om att man inte ansåg att det passade på Instagrams community.

Yttrandefrihet. Repression.
Under fyra års tid har Annikas sociala medier varit kraftigt censurerade och blockerade. Den här dumpen är från hösten 2017.
Yttrandefrihet. Instagram. Repression.
Fler exempel på felmeddelanden som blockerar publiceringar på Instagram. Det händer också att texter raderas.
Yttrandefrihet. Instagram.
Ytterligare ett exempel på blockerade inlägg på Instagram.
Yttrandefrihet. Repression. Sociala medier. Twitter.
Dumpen är från ca 2015. Då kunde Annika knappt använda sociala medier. Så här blockerades Twitter-inlägg.

Bara den senaste veckan finns det ett ytterligare ett exempel på en kvinnlig journalist och opinionsbildare som blockerades från sociala medier –  ett svenskt Facebook-konto stängdes helt enkelt ner.

– I fortsättningen får jag av ekonomiska skäl använda sociala medier och min blogg på www.coloniacommunication.se som huvudsaklig kommunikationskanal, konstaterar Annika Möllström.

Utpressning används för att tysta människor

Men även andra kontakter som Annika tar blir utsatta för påverkan och vill tysta henne. Man har använt familjeskäl som ett sätt att få henne att inte rapportera om allt maktmissbruk och alla övergrepp av myndigheter som sker i Sverige. Ren utpressning helt enkelt. Hon får till exempel inte träffa sina barn om hon rapporterar om alla övergrepp och kompakt myndighetsmissbruk. Det är förklaringen till att svenskar inte får reda på att detta förekommer.

Politisk psykiatri. LPT och psykiatrisk tvångsvård pga åsikter. Inte medicinska orsaker.
Överläkarens beslut till fortsatt tvångsvård handlar om åsikter. Att Annikas åsikter spridits på sociala medier, trots att mobiltelefonerna beslagtagits Det kan inte bli tydligare – någon medicinsk motivering saknas helt.

Alla personer som Annika kontaktar och ber om hjälp, blir utsatta för påverkan av myndigheter och nätverk som vill stoppa henne. Det har pågått i fyra år, och skedde senast idag på en kvinnojour.

Alla informeras om att hennes fall är mycket speciellt och mycket komplicerat. I själva verket är det mycket enkelt. Det rör sig om brottsoffer som behöver skydd och hjälp.

Självmotsägelser och dimridåer tornar ständigt upp sig

Men istället använder säkerhetspolis, polis och försvar henne och familjen som lockbeten för att utreda och identifiera brottslighet på uppdrag av USA och NATO som själva har ett egenintresse av att brotten begås. Ni hör själva hur idiotiskt det låter.

CIA MI6 #SaveMyDaugther #SaveMySon
CIA och MI6 etablerade NATO:s hemliga nätverk.

Det betyder att under tiden utsätts familjen för grova, fullbordade brott och övergrepp. Det är fullständigt oacceptabelt och hänsynslöst.

Ett lättlurat folk

– Det är häpnadsväckande hur oerhört lättlurade människor i Sverige är. Att myndigheter och andra i själva verket är ute efter att driva igenom sin egen agenda och stoppa all rättvisa verkar inte ens föresväva någon. På så sätt tystar man röster, inte bara på My Newsdesk. Sverige sover. Under tiden stärks de negativa krafterna. Precis som i forna DDR tror folk att vi lever i ett mycket bra land – eftersom alla nyheter om motsatsen tystas ner, avslutar Annika.

 

UPPDATERING 20171203

20171202. Jag lägger upp två inlägg på Facebook. Ja, det första visar att jag är otroligt upprörd efter att ha försvaret springades på nätterna i mitt hem som om de bor här.Och de läser mina tankar, ständigt, och kommenterar på det. Morgonen efter publiceringen meddelar Facebook att dessa inlägg är borttagna för de påstås strida mot svenska Facebooks community-regler. Man får alltså inte kritisera grovt kriminella handlingar av försvaret. Man får inte berätta om deras metoder som kränker mänskliga rättigheter och tankefrihet. Man får inte kritisera militärens och säkerhetstjänsternas övergrepp på barn och trafficking. Man får vidare inte heller kritisera regerande politiker som antas medverka till detta. Notera att inlägget inte är rasistiskt eller uppmanar till våld eller kriminell handling. Det här får man inte säga i Sverige 2017. Min Samsung favoriserar Facebook och NATO favoriserar Samsung. Connect the dots.
20171202. Jag lägger upp två inlägg på Facebook. Ja, det första visar att jag är otroligt upprörd efter att ha försvaret springades på nätterna i mitt hem som om de bor här.Och de läser mina tankar, ständigt, och kommenterar på det. Morgonen efter publiceringen meddelar Facebook att dessa inlägg är borttagna för de påstås strida mot svenska Facebooks community-regler. Man får alltså inte kritisera grovt kriminella handlingar av försvaret. Man får inte berätta om deras metoder som kränker mänskliga rättigheter och tankefrihet. Man får inte kritisera militärens och säkerhetstjänsternas övergrepp på barn och trafficking. Man får vidare inte heller kritisera regerande politiker som antas medverka till detta. Notera att inlägget inte är rasistiskt eller uppmanar till våld eller kriminell handling. Det här får man inte säga i Sverige 2017. Min Samsung favoriserar Facebook och NATO favoriserar Samsung. Connect the dots.

 

The Forbidden Orchestra består av kvinnor som spelar instrument de inte fick spela i sitt hemland. #Grotesco
The Forbidden Orchestra består av kvinnor som spelar instrument som de inte får spela i sitt hemland. Mitt instrument är min penna. Och så har jag försökt bevara sinnet för logik.

Rättsröta Sverige är ett initiativ som tar fasta på att den förekommer utbredda brister inom myndighetsutövningen i Sverige även om samma utveckling också förekommer i andra länder. Genom att beskriva fallstudier och informera om hur individer drabbas vill vi bidra till att återinföra rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Texten publicerades ursprungligen på My Newsdesk sommaren 2017.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *