TEMA Demokrati & Rättsstat: Kriser som metod

Omvärldsanalysen

Flera tunga insiders vet att Sverige befinner sig mitt i ett brinnande inbördeskrig. Det är ett proxykrig som förs med andra metoder än i traditionella, öppna konflikter. Här ser vi hur Cambridge Analytica reduceras till en förskolelektion. Förutom påverkan via internet används biologiska vapen, mindcontrol maskerad till ”drömmar” eller ”andliga uppenbarelser” alternativt ”andliga kanaliseringar”. Vi ser också hur rättsstaten fullkomligt har havererat i ett rättsväsende som medvetet eller omedvetet använder sitt ämbete för att trakassera människors liv, både vuxna och barn.

Det är anmärkningsvärt att motioner om rättsstaten har förekommit i riksdagen många gånger, men lämnats utan åtgärd. Det är anmärkningsvärt att Sverige aldrig blir bättre på krisberedskap, trots erfarenheter från tsunamin och 2014 års bränder. Tyvärr delar vi den här situationen med många andra länder och regioner. Det är många som vill se en förändring i samhället och de metoder man använder är inte öppen kommunikation utan konfrontation.

Ladda ner pdf, lätt redigerad version: Omvärldsanalysen_aug2018

Kriser används som metod för att nå en önskad förändring

Den som läser några år bakåt i historien finner att krig och kriser faktiskt använts mycket medvetet för att skapa förändring. Det finns till och med bruksanvisningar för hur man når en önskad samhällsförändring genom att uppfinna och skapa kriser.

Sådana bruksanvisningar tas inte fram av desperata galningar. Istället har de har noggrant mejslats fram efter av grymma analytiker och strateger, och genomförs sedan systematiskt och med den finansiella uppbackning som krävs.

Boken "The Rockefeller Files" är listad i US Library of Congress. Amerikanska politiker fann det angeläget att uppmärksamma dynastin Rockefellers metoder och systematiska infiltrationer på det amerikanska samhället och politiska systemet - för egen vinning. Daterad 1976 men väl genomtänkta ideer är tidlösa.
Boken ”The Rockefeller Files” är listad i US Library of Congress. Amerikanska politiker fann det angeläget att uppmärksamma dynastin Rockefellers metoder och systematiska infiltrationer på det amerikanska samhället och politiska systemet – för egen vinning. Daterad 1976 men väl genomtänkta ideer är tidlösa.

 

Faktum är alltså att i viss litteratur listas krig och klimatförändringar som åtgärder som ska tvinga världen till förändring och eftergifter. Ju värre och ju mer bestialiskt, desto bättre. Vem tror på allvar att vi hade fått fredsprojekten Förenta Nationerna och Europeiska Unionen om de inte hade föregåtts av andra världskriget och de djävulska övergrepp som i början censurerades av en hel värld?

 

Censur och mörkläggning tillåter övergreppen

Hittills har politiker och beslutsfattare envist hävdat att rättsövergrepp och brister enbart rört sig om enskilda fall och särintressen. Det går fortfarande att påstå att i Sverige har vi ett utpräglat stuprörsresonemang där helhetssynen och mandatet att ingripa saknas, och att det är orsaken till att kvinnor och barn utsätts för grov misshandel inför öppen ridå.

Inte minst är det barn- och familjerätt som totalt har havererat och där grova rättsövergrepp tillåts utan åtgärd av några inblandade. Det är många föräldrar och anhöriga som får se barnen isolerade och hjärntvättade med myndigheters hjälp, där en eller båda vårdnadshavare förlorar kontakten helt med barnen.

Undertecknad har ett eget fall som hela Sverige, och en hel värld, alla NGO:er och politiker i regering och riksdag samfällt avvisat under flera års tid. Även KU har avvisat krav på ansvarsutkrävande av sittande regering.

De konstanta rättsövergrepp som aldrig upphör syftar till att rekrytera in desperata människor – vuxna och  barn – i motståndsgrupper och den maffia som i slutänden vill reformera statsskicket och världsordningen. Det är ju inte bara i Sverige som rättsstaten är hotad.

Givetvis är allt detta inte en slump. Det är en del av en plan.

 

Sverige Brinner

Ju värre övergrepp, desto större chans att människor i slutänden går med på en förändring av statsskick och samhällsordning. Förutom de bränder och den värmebölja som vi har exponerats för, så har man även bränt våra lagböcker.  Men det här kriget går längre än så, och har större mål.

Det här är förbjuden litteratur. Att medvetet manipulera väder och naturkatastrofer var kända tekniker för länge sedan. Mörkläggningen har varit effektiv, eller hur? Tacka MSB och politiker för det. Och FN. Boken är inte så pjåkig, även med ett kritiskt öga går det att hitta guldkorn som är svåra att avvisa som fake news. Källorna är lite för vassa och för många.
Det här är förbjuden litteratur. Att medvetet manipulera väder och naturkatastrofer var kända tekniker för länge sedan. Mörkläggningen har varit effektiv, eller hur? Tacka MSB och politiker för det. Och FN. Boken är inte så pjåkig, även med ett kritiskt öga går det att hitta guldkorn som är svåra att avvisa som fake news. Källorna är lite för vassa och för många.

 

Etablissemanget härmar strutsen

Avvikande uppfattningar kallas i Sverige fortfarande för propaganda, psykisk ohälsa eller mobbas ut. På så sätt har man lyckats få människor att likt strutsen gömma huvudet i sanden och fokusera på annat – lättsam underhållning i tv istället för faktaprogram, och nu ska droger och cannabis legaliseras för att göra folket på ännu bättre humör istället för att bekymra sig om den mycket allvarliga utvecklingen i Sverige och världen.

Det är många som konstaterat på senare tid att i Sverige styr en maffia. Och då är det för ansvariga betydligt bättre med en fortsatt förflumning och fördumning av svenska folket. Att biologiska vapen finns sedan länge och att det är fullt möjligt att provocera fram klimatförändringar och den typ av bränder som vi i Sverige, Grekland, Kalifornien och andra regioner drabbats av, det mörkläggs.

Det finns inga fungerande kontrollfunktioner i Sverige när våra myndigheters maktmissbruk grasserar. Då är det tacksamt att istället spotta ut matlagningsprogram på längden och tvären i tv, och använda politisk psykiatri för att tysta människor.

Att inte tala klarspråk om de förändringar som pågår och orsaken till dem är ett grymt svek av politiker och makthavare som mycket väl förstår vad som pågår. De vet också om hur målet ser ut men mörkar även detta.

Den här bloggen har använt begreppet #ElectronicHarrassment flera gånger. Men det är svårt att hitta historiska källor värda namnet. Den här gröna luntan lyckas dock. Det är ett grävjobb som är svårt att snacka bort - källor som amerikanska kongressen och US Army eller Europaparlamentet brukar väl få förringa i dessa sammanhang. Kul att få bidra med lite spridning. Det gör inte etablerade medier av någon orsak. Väl bekomme.
Den här bloggen har använt begreppet #ElectronicHarrassment flera gånger. Men det är svårt att hitta historiska källor värda namnet. Den här gröna luntan lyckas dock. Det är ett grävjobb som är svårt att snacka bort – källor som amerikanska kongressen och US Army eller Europaparlamentet brukar väl få förringa i dessa sammanhang. Kul att få bidra med lite spridning. Det gör inte etablerade medier av någon orsak. Väl bekomme.

 

Uppdaterad 20180814, 20181214

Vill du bidra till bloggen?

Det är inte direkt lönsamt att vara brottsoffer i monumentalformat, som du förstår. Svenska Handelsbanken, kontonr 464 174 228, clearing 6111, uppge Annika Möllström.

 

Läs samtliga Omvärldsanalyser hösten 2018

Omvärldsanalyser höst 2018

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *