TEMA Demokrati & Rättsstat: Så anmäler du myndighetsmissbruk

Omvärldsanalysen

Checklistan för hur du anmäler olika typer av myndighetsmissbruk. Med viss betoning på barnrätt eftersom svenska staten har ett omfattande bruk av att föra bort och/eller misshandla ett stort antal barn i LVU och manipulerade vårdnadstvister. Skriv ut och spara! Snart kan det vara din tur.

OBS! Dessa råd och tips kommer från en hårt prövad lekman, som inte kan ta juridiskt ansvar för hur just din situation är tillämplig.

Ladda ner i pdf: Omvärldsanalysen_Anmäl_Myndighetsmissbruk

 

Socialtjänst

Fel anmäls till IVO, se. www.ivo.se

Vården, psykiatri

Fel anmäls till IVO, se www.ivo.se

Myndighet

Fel anmäls till JO, se www.jo.se

När de lägger ner, informerar du ChefsJO Elisabeth Rynning om detta missgrepp på epostadress: jokansli2@jo.se.

Därefter klagar du på JO hos Konstitutionsutskottet (KU) etc, se nedan.

Polisanmäl

Polisanmäl myndigheter, tjänstemän, politiker till polisen när du har anledning att misstänka brott, vänskapskorruption, tjänstefel.

Polis

När polisen lägger ner din anmälan på felaktiga grunder så anmäler du polisen för tjänstefel till: Polismyndigheten, Avdelningen för särskild utredning, Box 12256, 102 26 Stockholm. När inte det hjälper kontaktar du myndighetsansvarig på Justitiedepartementet, Interpol (se nedan). När Justitiedepartementet ignorerar dig går du till KU, och sen EU (se nedan).

Interpol

Har svenska representanter, på NOA. Men eftersom svensk polis inte fungerar så kan du anmäla brott om barn tex direkt till Interpol i Lyon, Frankrike. Du kan upplysa dem om att inte föra ärendet vidare till Sverige och svensk polis eftersom verksamheten inte fungerar. 

Sveriges metod att ta barn från en eller båda föräldrar kan misstänkas vara en form av trafficking eller bortförande av barn i statlig regi, dvs ett fall som borde passa deras verksamhet. 

Länk till Interpols hemsida, klicka på Crimes Against Children om ditt ärende gäller statlig misshandel av barn i Sverige:

https://www.interpol.int/Contact-INTERPOL

Säkerhetspolis

Det går inte att klaga på Säpo. De har inga rutiner för kvalitetssäkring utifrån. Det förklarar varför deras metoder har påtagligt inhumana drag från forna regimers repression. De hånskrattar bara när du ringer för att framföra kvalitetsbrister. Så ring Justitiedepartementet och justitieutskottet istället samt JO. När de ignorerar dig är det samma procedur som nämnts tidigare. 

Försvaret

Se Säkerhetspolisen. Ring Försvarsdepartementet resp försvarsutskottet samt JO. Du kan också vända dig till Militärpolisen som (enligt uppgift åtminstone) utreder brott inom försvaret. Det verkar inte vanliga polisen (få) göra.

Anmäl JO

När JO lägger ner din anmälan, vänder du dig till Konstitutionsutskottet och klagar där på JO.

Epost till Konstitutionsutskottet: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se och ställ det Attention Konstitutionsutskottet.

Du behöver också maila ett par ledamöter för att säkerställa att din version når fram, det ökar sannolikheten för att någon ledamot väcker frågan i KU. Du kan nämligen inte själv göra det.

Regeringskansliets ansvar

Regeringskansliet har tjänstemän med myndighetsansvar. Därför ska du kräva att de tar sitt ansvar som beställare av myndigheternas tjänster. De ska också kunna följa upp myndigheternas arbete som beställare. Ring Regeringskansliets växel och begär kontaktuppgifter till den som är myndighetsansvarig för den myndighet du har klagomål på. Ring och tala om för den personen att du kommer maila/posta/faxa ditt ärende så att de kan bevaka det. Annars är det lätt att ”missa” obekväma mail. Du fattar: Alla vill ha lön och lugnt fredagsmys utan konflikter på jobbet pga bråkiga medborgare som kräver rätt för sin skatt.

Telefonnummer till Regeringskansliets växel är 08-405 10 00.

Riksdagen och Konstitutionsutskottet

När du har anledning att misstänka att en minister begår fel ska du upplysa KU som kan väcka frågan om någon av dem finner intresse för ärendet. Riksdagen har även utskott för dina frågor. Ta reda på ledamöterna och ring resp maila ditt ärende.

Länk till riksdagen: www.riksdagen.se och sök på det utskott som berörs.

Telefonnummer till riksdagens växel: 08-786 40 00

Epost till Konstitutionsutskottet: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se och ställ det Attention Konstitutionsutskottet.

Du behöver också maila ett par ledamöter för att säkerställa att din version når fram, det ökar sannolikheten för att någon ledamot väcker frågan i KU. Du kan nämligen inte själv göra det. Tips: Ring och förbered dem på ditt mail och följ upp det efteråt per telefon. Det minskar risken för att de kan ”missa” eller ”missförstå” ditt mail. Du fattar: Alla vill ha lön och lugnt fredagsmys utan konflikter på jobbet pga bråkiga medborgare som kräver rätt för sin skatt.

Överhuvudtaget är det alltid bra att upplysa politiker och tjänstemän om hur verkligheten ser ut.

Advokater

Är sällan till någon hjälp. Om du ens får någon. Du kan anmäla advokaters fel till Advokatsamfundet. Jurister klagar du på hos Konsumentverket. En del advokater medverkar faktiskt till att barnrättsfallen spårar ur. Var uppmärksam och ställ krav. 

Anmäl en advokat

Om du har anledning att tro att din advokat inte följer advokatsamfundets etiska riktlinjer så kan du anmälan advokaten till Advokatsamfundet. Läs på de etiska riktlinjerna så du vet vad du ska kunna förvänta dig. Det går också att ringa till Advokatsamfundet på telefontid och ställa frågor. Tel: 08-459 03 00.

Anmäl en jurist 

En jurist som alltså inte har ansökt om att bli advokat kan du anmäla till Konsumentombudsmannen. De uppger i telefon att de börjat få många anmälningar på just jurister på senare tid.

EU

Det finns möjlighet att anmäla myndighetsmissbruk till EU. Dels via Europeiska Ombudsmannen men de hänvisar bara till den lokala JO:n om det är fel nationellt, och i Sverige är du det meningslöst. Det går också att anmäla till en EU-tjänst, se:

Webb: europedirect.europa.eu

Tel: 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratisnummer)

European Commissioner for Human Rights

Deras kansli tar inte heller emot enskilda ärenden (den ursäkten är en väl beprövad klassiker) men om var och en informerar om sitt fall så syns det ju att vi är många nu. Länk till EU Commissioner for Human Rights: https://www.coe.int/en/web/commissioner/contact

EU är dock ofta en del av problemet, vilket leder oss vidare till FN. 

FN i Wien

Har ansvar för Crimes and Drugs och tycks arbeta med trafficking av barn. Det skadar väl inte att upplysa även dem om svenska rättshaverier i barnrätt och protestera mot att det tillåts och tystas ner. Det är ju tyvärr ett fenomen på mycket internationell och hög nivå. Och det vet FN. Det kallas som sagt politik, inte brott. Men, det finns ett kontakta oss-formulär att fylla i, ring och protestera/följ upp/be dem bevaka.

Länk till FN i Wien, Crimes & Drugs UNODC:

www.unodc.org/unodc/en/contact-us.html

Telefonnummer till FN i Wien:  (+43-1) 26060

Politiska partier

Du behöver också informera  varje partis rättspolitiska talesperson resp andra talespersoner. Devisen är att ingen, absolut ingen, ska kunna säga ”vi visste inte”. Tyvärr vet de flesta mycket väl vad som pågår och sopar det under den berömda mattan. Att veta och inte ingripa är att bli medskyldig, eller hur?

NGO:er och organisationer

Nej, de gör inte något heller. Men du behöver informera dem för formens skull. Några exempel är: Barnombudsmannen, BRIS, Rädda Barnen, UNICEF, Civil Rights Defenders, Brottsofferjouren, Brottsoffermyndigheten, BRÅ m fl. Även om de inte gör något – för det gör de inte – så ska de känna till det du råkar ut för. Vi är många nu.

Facket

Det är också en god ide att kontakta fackförbunden som organiserar de tjänstemän du vill klaga på. Syftet är att uppmuntra internutredningar om det går, och stöd för visselblåsare ifall medarbetare lider av dålig arbetsmiljö när uppenbara fel begås. Men detta gör du först när du gått igenom tidigare procedurer.

En del fackförbund är dessvärre mycket medvetna om den statliga människohandeln. I de fallen blir ditt brev en protest och upplysning om att svenska folket nu börjar fatta och ogilla dessa obetalda övergrepp och statlig misshandel av barn och vuxna som aldrig lagförs eftersom det anses vara politik, inte brott.

Tänk på att vara strukturerad och välformulerad i din beskrivning. Det kan vara svårt när man är svårt trakasserad och har fått sitt liv förstört av svenska myndigheter. Ta hjälp av en vän att korrläsa.

Var får du råd och stöd?

Advokat kan du möjligen få via nkmr.org via Ruby Harold Claeson. Stöd i kampen mot socialtjänsten får du hos Barnets Bästas studiecirklar, eller testa någon annan som exvis PappaBarn som lär vara proffsiga.  Lexnoxa. com kan kanske publicera dina maskade dokument och granska rättsövergreppen. Exakt hur rättsrötan ska botas kanske ingen har rätt svar på men vi kan väl börja kräva att myndigheter följer lagen och svenska rättsprinciper.

Undertecknad kan skriva casetexter och artiklar med maskade personuppgifter som kan spridas. Kontakta mig.

EU/NATO är ofta en del av problemet, även om det är lättare att tex hitta professionella psykiatriker i EU och du har ju rätt att få ersättning av Försäkringskassan om du tex behöver läkarintyg/friskbedömning utan svensk korruption. Om inte EU fungerar, testa ett land utanför som Serbien tex.

Media

Media är värdelösa. Och i Sverige råder ”hållbar nyhetsförmedling” dvs obekväma avslöjanden stoppas. Barnrätt är en het potatis som sällan får rapporteras. Media lyder. Faktiskt. Men man kan testa smalare tidningar och informera den vägen om ditt case.

Alltför obekväma debattartiklar tas inte in över huvudtaget. Därför är det svårt att nå ut.

När du tröttnar på att media inte rapporterar kan du kontakta redaktionen för radioprogrammet Medierna i Sveriges Radio och varför inte Journalistförbundet eller Reportrar Utan Gränser. De är ju så stolta (?) över svensk pressfrihet. Fråga mig inte varför.

Epost till Medierna: fornamn@tredjestatsmakten.se

Epost till Reportrar Utan Gränser:

reportrarutangranser@rsf.org

 

Allmänna tips för att klara vardagen

Som du märker är det en heltidssysselsättning att vara trakasserad av svenska staten och myndigheter. De kommer försöka sabotera hela ditt liv – familj, vänner och ekonomi. De blockerar telefoni, mail/internet och fysisk post och ger dig alltför korta deadlines för att svara på besked samtidigt som de själva förhalar alla processer för att trötta ut dig. Telefonsamtal till personer som kan hjälpa dig kopplas om och bort. Receptionister och registratur är ofta grindvakter.

När du invänder att myndigheter inte beaktar dina bevis och sakargument används ett språk där dina sakargument kallas för en åsikt. Du får höra att om du är missnöjd så kan du överklaga. Att de begått fel medger de aldrig utan de lägger skulden på dig och får det att framstå som om du är en besvärlig person med avvikande uppfattning och åsikt. De gör sitt bästa för att få dina nära att påstå att du är rättshaverist och sjuk. Att du ägnar hela ditt liv åt att få dina rättigheter – vilket till slut stämmer eftersom de även blockerar arbete för dig och ser till att allt tar oändligt lång tid. (Fråga Attunda Tingsrätt – de är överjävliga på att ljuga och blockera. Lagman Inger Söderholm anser sig inte ha något ansvar men enligt tjänstebeskrivningen har lagmannen ansvar. De är bara experter på att undvika det.)

Att tidsåtgången i själva verket beror på statens trakasserier vill de aldrig erkänna. Offret skuldbeläggs alltid. 

Du anar inte hur många problem de hittar på för att försvåra – kallelser till dina vittnen anses inte komma fram med posten, brev med stämningar kommer inte alls fram med posten etc. Planera tidigt för att din ekonomi blir förstörd och hyr tex ut rum till någon du litar på. 

Eftersom telefoni, internet och vanlig post sällan fungerar för den som är utsatt, testa att åka till ett grannland eller längre bort för att sköta din kommunikation, posta brev etc. Skaffa också ett SIM-kort prepaid dvs kontantkort utomlands. Testa fax. Fungerar dock inte alltid eftersom även svenska telefonlinjer dvs faxlinjer blockeras. Skickar du handskrivet brev, ta kopia för din dokumentation. 

Välkommen till Sverige – den humanitära stormakten och internationella förebilden i rättsstatsfrågor i EU och FN. Din vanmakt är statens belöning. 

 

Vill du bidra till bloggen?

Det är inte direkt lönsamt att vara brottsoffer i monumentalformat, som du förstår. Svenska Handelsbanken, kontonr: 464 174 228, clearing 6111, uppge Annika Möllström.

Uppdaterad 201812014. Innehållet är råd från en lekman, inget juridiskt ansvar för hur din situation är tillämplig.

 

Läs samtliga Omvärldsanalyser hösten 2018

Omvärldsanalyser höst 2018

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *