Godbitar från en av våra bästa inspirationskällor: ”Not Invented Here”

För att hjälpa våra kunder på bästa sätt hämtar vi inspiration från olika områden. Värdefulla insikter kommer ofta från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Boken ”Not Invented Here” av Ramon Vullings och Marc Heleven är en riktig pärla – som trots det lilla formatet rymmer stora tankar.

Den här lättlästa, holländska godbiten kombinerar checklistor, tips i punktade listor och handfasta råd som är lätta att omsätta i praktiken. Passa på att släppa in lite ljus och öka takhöjden på kontoret genom att hämta inspiration med best practices och affärsmodeller från andra branscher!

Innovation och nytänkande kräver sällan stora resurser. Det som behövs är förmågan att ta till sig nya perspektiv och modet att ifrågasätta.

De här citaten visar hur boken kombinerar analytiskt och kreativt tänkande:

”Cross-industry innovation is the commitment we make to the process of asking questions, combining elements, finding patterns and testing concepts.”

”Cross-industry innovation is a clever way to jump-start your innovation efforts by drawing analogies and transferring approaches between contexts, beyond the borders of your own industry, sector, area or domain.”

Not Invented Here är boken som ger insikt, handfasta och konkreta råd för innovation och best practices från olika affärsmodeller och branscher inom både B2B och B2C.
Litet format – storslagna tankar! Den här boken är en riktig pärla.