Kvalitativa djupintervjuer

kvalitativa djupintervjuer personas B2B research intervjuer

När vi kommunicerar med dina kunder använder vi oss av resultaten från en kvalitativ kundundersökning. Först när vi vet vad kunderna har för uppfattning om era styrkor och svagheter, trender och tendenser på marknaden, behov och attityden till era konkurrenter – först då kan vi lägga fram rätt budskap för varje målgrupp. Och med ingående kunskap om era kunder ökar vi förutsättningarna för att nå fram till dem på ett effektivt sätt.

Kundintervjuer tillämpas även av content-byråer eller digitala byråer för att skapa personas. Strategiska reklambyråer har alltid arbetat med intervjuer och segmentering för att skapa underlag för kommunikationen. Vi använder motsvarande metoder för att ge dig bättre kunskap om din målgrupp.

Underlag för säljdrivande kommunikation

Vi gör våra kvalitativa djupintervjuer via telefon med ett urval av era kunder. Det brukar räcka med 12 intervjuer för att få en mättnad i materialet, dvs då vet vi så pass mycket att svaren sammanfaller och vi kan börja gruppera och segmentera kunderna utifrån deras svar. Med en förståelse för drivkrafterna på marknaden kan vi på allvar börja jobba med er marknadsföring, och vi får ett bra underlag för både imageskapande och säljdrivande kommunikation.

 

Colonia Communicaton är specialiserade på marknadsföring och kommunikation för B2B med förvärvad kunskap inom internationella försvars- och säkerhetsfrågor. Vi tar ansvar! Pro Bono-uppdrag för mänskliga rättigheter, barns rättigheter och en fungerande rättsstat.