Samhällskommunikation, debatt och replik

Djurägarna Sverige är aktiva i frågor som rör rättsstaten och rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Därför ansåg organisationen att frågan att tjänstemannaansvar var angelägen att driva inför riksdagens omröstning den 18 april 2018 samt i uppföljande aktiviteter för att säkerställa att regeringen tar emot förslaget med den snabbhet, expertis och beslutsamhet som ärendet kräver.

Djurägarna Sverige replikerade därför på en debattartikel i Nyheter24. Colonia Communication är glada över att ha kunnat bistå Djurägarna Sverige med repliken och dialogen med Nyheter24.

Uppdraget visar också på Colonia Communcations bredd och förmåga att arbeta med såväl teknik- och tjänsteföretag som organisationer, både kommersiell kommunikation och samhällskommunikation.

Läs repliken här.