Uppdrag för Polygon och AK-konsult

Efter uppdrag som copywriter för AK-konsult under många år har samarbetet fördjupats till ett interimsuppdrag över hela 2016 för bolaget Polygon och AK-konsult. Content marketing med e-postmarknadsföring, textproduktion till hemsida och broschyrer, PR med budskap,journalistkontakter och produktion av pressmeddelanden ingår.